Seinäjoen kaupungin liikuntapalvelut kannustaa senioreita liikkumaan

Kuvassa henkilöllä käsissä pyöreät oranssit vesijumppakellukkeet. Henkilö seisoo uima-altaassa ja hymyilee.

Seinäjoen kaupungin Hyvinvointilautakunta on tehnyt 17.3. 2022 §22 päätöksen madaltaa Seniorikortin ikärajaa 70 vuodesta 65 ikävuoteen. Liikuntapalvelut on tarttunut asiakkailta saatuun palautteeseen ja teki hyvinvointilautakunnalle ehdotuksen kortin ikärajan laskemisesta.

Hyvin monissa kunnissa ikäraja on 65 vuotta, joten siinäkin mielessä noudatamme samaa linjaa jatkossa vastaavaa korttia käyttävien kuntien kanssa, kertoo liikuntatoimenjohtaja Jari Mäkelä.

Korttia näyttämällä saa kertakäynnin (kertalippu/ -ranneke) korttiin oikeuttavassa liikuntapaikassa. Kertamääriä ei ole rajoitettu. Kortilla on mahdollisuus käyttää Kirmaushallin, Ritolahallin, Nurmohallin kuntosaleja sekä Uimahalli-Urheilutalolla uimahallia ja kuntosalia. Kortin hinta on 87€ vuosi.

Seinäjoen kaupungin liikuntapalvelut haluaa kannustaa yli 65 –vuotiaita harjoittamaan valtakunnallisten liikuntasuositusten mukaisesti lihasvoimaa ja tasapainoa, joilla on vaikutusta erityisesti arjessa selviytymiseen, liikkumiskykyyn sekä erityisesti kaatumisten ehkäisyyn.  Vain pieni osa eläkeläisistä liikkuu suositusten mukaisesti ja erityisesti voima- ja tasapainoharjoittelu on usein liian vähäistä. Seniorikortin iän madaltaminen 65 ikävuoteen eläkeiän kynnykselle ostettavaksi on meidän keino kannustaa, lisätä ja monipuolistaa ikäihmisten omaehtoista liikkumista työuran jälkeen, Mäkelä painottaa.

Korttia pyritään kohdentamaan erityisesti vähän liikkuville ikäihmisille, yksinäisille ja pienituloisille. Liikuntapalvelut tarjoaa maksutonta liikuntaneuvontaa, joten alkuun pääsee helposti ottamalla yhteyttä liikuntatoimistoon ja tilaamalla liikuntaneuvontakäynnin liikunnanohjaajan opastuksella. Seniorikortti käy kaikkina viikonpäivinä liikuntahalleissa.

Seniorikortin uusi ikäraja astuu voimaan 2.5.2022 ja kaikilla tänä vuonna 65 vuotta täyttävillä on tällöin mahdollisuus kortti ostaa. Työkyvyttömyyseläkepäätös mahdollistaa kortin ostamisen jo ennen 65 ikävuotta.

Lue koko päätös Hyvinvointilautakunnan pöytäkirjasta.

Lisätiedot

Mäkelä Jari

liikuntatoimenjohtaja , Liikuntapalvelujen hallinto