Seinäjoen kaupungilta merkittävä rahoitus kylien- ja kaupunginosien elinvoimaan

Maaliskuussa tulee haettavaksi kylien- ja kaupunginosien yhteisölliseen kehittämiseen tarkoitettu 40 000 euron avustusmääräraha.

Seinäjoen kaupunki rahoittaa Seinäjoen kylien ja kaupunginosien kehittämistä vuoden 2024 aikana yli 830 000 eurolla. Kaupungin rahoituksen lisäksi eri kohteisiin tulee myös ulkopuolista rahoitusta, jolloin panostukset ovat merkittävästi yli miljoonan euron.

Seinäjoen kaupungin budjetissa on 400 000 euroa kylien kuituverkkojen rakentamiseen vuoden 2024 aikana. Myös valtio ja verkon toteuttava operaattori osoittavat kuituverkkojen rakentamiseen saman rahoitusosuuden. Seinäjoen kaupunki tukee kuituverkkojen rakentamista vastaavalla 400 000 osuudella myös vuosien 2025 ja 2026 aikana.

Puinen laituri kesäisessä joenrannassa.
Keski-Nurmoon kyläseura ry on rakentanut Hirvikosken laavun, portaat ja tulipaikan.

Asukasbudjetin hankkeet toteutukseen

Seinäjoen kaupungin asukasbudjettiin on varattu 200 000 euroa kylien ja kaupunginosien hankkeiden tukemiseen. Hankkeet toteutuvat vuoden 2024 aikana ja ne kohdistuvat lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. Kehittämiskohteet sijaitsevat koko Seinäjoen kaupungin alueella.

Maaliskuussa tulee haettavaksi kylien- ja kaupunginosien yhteisölliseen kehittämiseen tarkoitettu 40 000 euron avustusmääräraha. Avustuksesta jaetaan enintään 3 000 euron avustus hakijaa kohden. Avustus kohdistuu arviolta noin 20 kohteeseen eri puolilla Seinäjokea.

Seinäjoen kaupunki osallistuu myös ELY:n rahoittamien kyläinvestointien tukemiseen kuntarahoitusosuuksilla. Kaupunki on varannut tähän 20 000 euroa omaan rahoitusosuuteensa. Se on noin 8 prosenttia investointihankkeen budjetista.

Leader- Liiveri ry. hallinnoi Seinäjoen seudulla EU:n maaseudun kehittämisohjelmasta haettavia hankerahoituksia. Seinäjoen kaupunki osoittaa Liiverin toimintaan vuonna 2024 yhteensä 174 000 euroa.

Kolme henkilöä rakentaa joenrannassa laituria.
Kepon palstan laiturien kunnostus, paviljongin (aurinkosuoja) kokoaminen ja kalustovajan pystytys. Seinäjoen Palstaviljelijät.
Keskeneräinen kota, jonka katolla kaksi rakentajaa ja oikealla seinustalla yksi.
Uusi kota Haalitalon pihapiiriin. Alapää-seura Nurmo ry.