Seinäjoen budjetti 2023 on tasapainossa – kasvukaupunki panostaa sivistys- ja hyvinvointipalveluihin

Seinäjoen kaupungin vuoden 2023 talousarvio on tasapainossa. Tulos on 9 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja velkamäärä laskee 51 euroa/asukas. Kehitys on jatkumoa vuosille 2020–2022 ja kääntää talouden kurssia kestävämpään suuntaan. Vuosikate on strategian mukaisesti yli 31,5 miljoonaa euroa (422 euroa/asukas), ja se kattaa investoinneista aiheutuvat poistot 120-prosenttisesti ja nettoinvestoinnitkin kokonaan.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastuslaitoksen siirtyessä hyvinvointialueille Seinäjoki panostaa eritoten sivistys- ja hyvinvointipalveluihin sekä käyttö- että investointitaloudessa.

Kasvu luo tarvetta palveluille

Kasvava palvelutarve on hyvä asia kaupungin tulevaisuuden kannalta. Kaupungin kasvu näkyy perusopetuksessa, jossa lasten ja nuorten määrä ylitti ensi kertaa 7 000:n rajapyykin. Myös väkiluvun kasvu jatkuu: elokuun lopussa seinäjokelaisia oli yli 65 000.

Kasvun myötä varhaiskasvatukseen lisätään henkilöstöä. Joupin ja Lintuviidan päiväkodit uudistetaan ja yhteiskoulun peruskorjaus saadaan valmiiksi. Tavoitteena on rakentaa Kärjen ja Törnävän uudet koulut ensi vuoden aikana.  Asemanseudun ensimmäinen vaihde ja perhekeskus Aallokko valmistuvat vuonna 2024.

Tavoitteena on puolittaa toimintakate 2 prosentin kasvutasolle vuoteen 2024 mennessä. Tasetta kevennetään ei-strategisesti tärkeästä omaisuudesta luopumalla.

– Avainasemassa ovat pidemmän tähtäimen rakenteelliset uudistukset, jotka olisivat voimassa täysimääräisesti jo vuonna 2024. Talousarvio pitää sisällään selvityksiä, jotka tehdään vuoden 2023 aikana: kouluverkkoselvitys, lukioverkkoselvitys sekä tukipalveluissa hankintapalvelujen ja siivous- ja ruokahuoltopalvelujen mahdollinen uudelleenorganisointi. Kaikki tämä tehdään, jotta olemme kaupunkina valmiimpia ja iskukykyisiä myös tulevaisuudessa, sanoo kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä.

Vahvan talouden edellytyksenä ovat taloudellinen tehokkuus sekä palvelutason tarkastelu. Tavoitetta helpottaa hyvä työllisyys, joka on suurten kaupunkien parhaimmistoa. Asukasluvun kasvuennuste tuleville vuosille on noin 1 %, mikä merkitsee vuosittain noin 650 uutta asukasta.

-Positiivinen kasvun kierre vahvistaa Seinäjoen asemia kiinnostavana ja vetovoimaisena kaupunkina, joka houkuttelee investointeja ja yrittäjyyttä, Kiiskilä sanoo.

Vuosi 2024 kunnille haastava

Julkisen talouden ennusteen merkittävimmät riskit liittyvät taantuman uhkaan, joka on voimistunut Ukrainan sodan ja Venäjän pakotteiden myötä. Kasvava inflaatio, nousevat korot ja energianhinta lisäävät haastetta. Kestävyysvaje on yhä ratkaisematta. On nähtävissä, että sote-kustannukset ovat Suomessa kasvaneet ennakoitua voimakkaammin viimeisen kahden vuoden aikana, mikä tarkoittaa vuoden 2024 siirtymälaskelmissa ennakoitua pienempiä valtionosuuksia.

-Eritoten vuodesta 2024 on tulossa kunnille hyvin haastava. Tämä korostaa omien toimien merkitystä. Siitä kesäkuussa hyväksytyssä kaupunkistrategiassammekin on kyse. Pelkästään yleisen kasvun tuomaan verotulojen kasvuun emme voi rakentaa, vaan tarvitsemme omassa toiminnassamme myös muita uudistuksia talouden vahvistamiseksi, sanoo rahoitusjohtaja Mika Itänen.

Taseessa kumulatiivista ylijäämää yli 35 miljoonaa euroa vuoden 2022 lopussa ja kaupunkikonsernilla yli 130 miljoonaa euroa. Ennakoitu lainamäärä/asukas 5148 euroa, yhteensä 339,0 miljoonaa. Nettovelan määrä vähenee 2,4 miljoonaa euroa. Konsernilainaa on noin 10 000 euroa/asukas, yhteensä noin 650 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus käsittelee talousarvion loka-marraskuun kokouksissa. Valtuustoon asia etenee 14.11.

Investoinnit

Seinäjoki investoi ensi vuonna 30,76 miljoonaa euroa.

Yhdyskuntatekniikan ja kadunrakentamisen suurimmat investoinnit ovat asemanseudulle (2,5 milj. €) ja asuinalueiden laajennukset Pajuluomaan ja Hallilanvuoreen. Myös kevyen liikenteen väyliä lisätään Roveksen alueelle.  Uusia tontteja tulee Pajuluomaan ja Hallilanvuoreen. Maa-alueita ostetaan noin miljoonalla eurolla.

Suurimmat talonrakennushankkeet:

– Joupin päiväkodin peruskorjauksen loppuunsaattaminen (2,55 milj. euroa),

– Lintuviidan palvelutalon peruskorjaus/ Lintuviidan päiväkodin laajennus (2,4 milj. euroa) sekä

-Seinäjoen yhteiskoulun peruskorjauksen loppuunsaattaminen (1,9 milj. euroa).

-Lisäksi Aalto-keskuksen korjaustöiden viimeisenä vaiheena kunnostetaan Kansalaistori ja ympäröivät piha-alueet sekä alueen ulkovalaistus (800 000 euroa) sekä

– Kouran koulun korvaavat tilaratkaisut (400 000 euroa) ja Alaviitalan koulun siiven uudisrakentaminen ml. uudet energiaratkaisut (350 000 euroa).

Muita merkittäviä hankkeita:


– aseman seutu (2,5 milj.), hulevesi-investoinnit (1,43 milj.) ja keskustan kehittäminen (400 000 €)

– pesäpallostadionin nurmen uusiminen ja kunnostus (450 000 euroa)

– puistorakentaminen (460 000 euroa)

– Kärjen uuden koulun kenttä (300 000 euroa) ja Tanelinrannan kenttä (250 000 euroa)

– lähiliikuntapaikkarakentaminen (100 000 euroa)

– Kalajärven matkailualue (20 000 euroa)

Veroperusteet pysyvät samana

– Kunnallisvero on 8,36 %. (Huomioitu lakisääteinen vähennys 21,00 % -12,64% liittyen hyvinvointialueuudistukseen.)
– Kiinteistöverot: mm. yleinen 1,45 %, vakituiset asuinrakennukset 0,60 % ja muut asuinrakennukset 1,65 %.

Talousarvio 2023

Lisätiedot:
rahoitusjohtaja Mika Itänen, 040 566 1245
kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, 050 340 3401