Pohjanmaan poliisi infosi kaupunginhallitusta

Seinäjoen kaupunginhallituksen kokouksen info-osuudessa kuultiin Pohjanmaan poliisin poliisipäällikkö Kari Puolitaipaleen ja apulaispoliisipäällikkö Kari Keski-Oppaan selvitys nuorten väkivaltarikollisuuden lisääntymisestä Seinäjoella. Kehityksen todettiin olevan valtakunnallinen. Keskustelussa käytiin läpi ilmiöön vaikuttavia syitä ja todettiin, että ongelman ratkaisuun tarvitaan kotien, koulujen sekä muiden viranomaisten moniammatillista yhteistyötä.

Kansalaisopiston rehtorin virka haettavaksi

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan, että kansalaisopiston rehtorin virka julistetaan haettavaksi siten, että virka täytetään viimeistään 1.8.2022 alkaen. Apulaisrehtori Teppo Latvanen hoitaa rehtorin virkaa siihen saakka, kun valittava rehtori ottaa viran vastaan, kuitenkin enintään 31.7.2022 saakka.

Mou-sopimus kiinalaisen Changshan kanssa

Kaupunginhallitus hyväksyi MOU-sopimuksen (Memorandum of Understanding) kiinalaisen Changshan kanssa. Seinäjoen kaupunki osallistuu 8.12. ystävyyskaupunkien virtuaalifoorumiin, jossa sopimus allekirjoitetaan. Into Seinäjoki on järjestänyt useana vuonna vienninedistämismatkoja Kiinan
ystävyys- ja yhteistyökaupunkeihin Seinäjoen alueen yrityksille. Seuraavaa mahdollista matkaa on kaavailtu vuodelle 2022.

Visit Lakeus Oy:n osakassopimus vuosille 2022-2023

Kaupunginhallitus hyväksyi Visit Lakeus Oy:n osakassopimuksen ja siihen liittyvän palvelusopimuksen vuosille 2022-2023. Palvelusopimuksen tarkoituksena on kehittää alueellista matkailun yhteistyötä ja yhteismarkkinointia kuntien ja yritysten yhteisen Visit Lakeus -brändin avulla. Tavoitteena on alueen matkailuyritysten tunnetuksi tekeminen ja matkailijamäärien lisääminen alueen yrityksissä.

Visit Lakeus Oy:n omistajat ovat Seinäjoen kaupunki, Into Seinäjoki Oy, Alavuden kaupunki, Alajärven kaupunki, Kuortaneen kunta, Lappajärven kunta ja Soinin kunta.

Tonttien hinnoitteluja Kärjen, Pajuluoman ja Tanelinrannan alueille

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle omakotitalotonttien hinnoittelua Kärjessä seuraavasti: Kortteleissa 142-143 sijaitsevien AO-1 –tonttien myyntihinnaksi ehdotetaan 25 €/m², kun tontti ei rajoitu puistoon. Puistoon rajoittuvan tontin hinta on 27 €/m². Korttelissa 140 sijaitsevien AO-tonttien myyntihinnaksi ehdotetaan 42 €/m². Kärjen tonteille ehdotetaan  myös vuokrausmahdollisuutta.

Tonttien luovutusmenettelyssä etusijalla ovat omakotitalon ensirakentajat (hakija tai hakijan kanssa samassa taloudessa asuva), jotka eivät ole aiemmin rakentaneet kaupungin myymälle tai vuokraamalle tontille. Toisella sijalla ovat hakijat, joilla on kulunut vähintään viisi vuotta kaupungin myymän tai vuokraaman tontin luovutuskirjan allekirjoittamisesta hakuajan päättymispäivästä lukien.
Kolmantena ovat myyntiin rakentajat eli yhtiöt, joiden toimialaan kuuluu
rakentaminen.
Tonttihaun jälkeen mahdollisesti vapaaksi jääneet AO-1 -tontit jäävät ensirakentajien haettaviksi ns. jatkuvan haun periaatteella.

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle Kärjen korttelien 139 ja 141 asuinkerrostalo- ja rivitalotonttien yksikköhinnaksi 150 €/k-m². Pajuluoman korttelien 129-135 AKR-tonttien hinnaksi ehdotetaan 170 €/k-m² ja Tanelinrannan Karhuvuoren korttelien 173, 177-178 hinnaksi on 190 €/k-m². Tontit tulevat yleiseen hakuun useammassa erässä lähivuosien aikana.

Yhteenveto kaupunginhallituksen päätöksistä

Kokouksen esityslista