Pajuluomalle uusia omakoti- ja rivitalotontteja

Kaupunginhallitus käsitteli talousarviokehystä ja laittaa Pajuluoman uuden asemakaavaehdotuksen nähtäville.

Kaupunginhallitus hyväksyi nähtäville pidettäväksi vielä viimeisteltävän asemakaavaehdotuksen, joka koskee Pajuluoman 20. kaupunginosan kortteleita 142–158 sekä niihin liittyviä virkistys-, erityis- ja katualueita sekä Kärjen 15. kaupunginosan katualuetta.

Seinäjoen kaupungin kasvu ja itäisen ohikulkutien valmistuminen luovat kysyntää eteläisen Seinäjoen alueella. Asemakaava lisää tonttitarjontaa Pajuluoman laajennusalueella, jonne tulee 50 uutta omakotitonttia ja 4 pientalo- rivitalotonttia.

Talouarviokehystä muokattiin

Kaupunginhallitus ja lautakuntien puheenjohtajat kokoontuivat viime viikolla talousarvioseminaariin, jonka pohjalta muokattiin toukokuussa hyväksyttyä talousarviokehystä. Käyttötalouteen hyväksytään alkuperäisen 10 miljoonan euron sijasta 3,1 miljoonan euron tulostavoite, mikä antaa sivistyksen ja hyvinvoinnin sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialoille enemmän tilapäistä kasvumahdollisuutta. Talousarvio sisältää myös kertaluonteisia myyntituloja, jotka parantavat toimintatuottoja.

Kuntien ensi vuoden valtionosuuksiin on tehty pysyviä leikkauksia. Kiky-vähennysten palautuksista ja kustannustenjaon tarkistuksista luopuminen pienentää tulopohjaa noin 7 miljoonalla eurolla.

Kuntien kertaluonteisia koronatukia on voinut hakea rokotus-, testaus- ja jäljityskustannuksiin vuonna 2021. Edelleen on epäselvää, miten valtio korvaa kunnille ja sairaanhoitopiireille luvatut 450 miljoonaa euroa vuosille 2021-2023 hoitojonojen ja koronaepidemian välittömien kustannusten korvaamiseksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi  ensi vuoden 2. talousarviokehykseen seuraavat tavoitteet:

Käyttötalous:

  • Toimintakatteen kasvu enintään 3,2 prosenttia.
  • Vuosikatetavoite on vähintään 26,8 miljoonaa euroa.
  • Tilikauden tulostavoite on vähintään 3,1 miljoonaa euroa.

Investoinnit:

  • Nettoinvestointitaso noin 35 miljoonaa euroa. Tavoite sisältää myös pelastuslaitoksen investoinnit.

Verot:

  • Veroja ei koroteta vuosina 2022 ja 2023. Nykyinen tuloveroprosentti on 21,0 prosenttia.

Kaupunginhallituksen päätökset 13.9.