Paikkatieto-ohjelma 2020

Paperiversioita Paikkatieto-ohjelmasta pinossa

Seinäjoen kaupungin ensimmäinen paikkatieto-ohjelma vuosille 2017 – 2020 on valmistunut. Ohjelman tarkoituksena on löytää hyviä keinoja paikkatiedon saavutettavuuteen ja tuotteistamiseen sekä valmiiden ratkaisumallien luomiseen ja paikkatiedosta tiedottamiseen.

Paikkatieto on tietoa kohteista ja ilmiöistä, joiden sijainti tunnetaan. Aikaisemmin kartat olivat paperille tai muoville piirrettyjä viivoja ja pisteitä. Nyt kaikki tieto on digitoitu ja tallennettu tietokantaan. Tietokannassa kohteille on mahdollista antaa ominaisuustietoja esim. rakennukselle valmistumisvuosi, rakennuksen pinta-ala ja tilavuus. Ohjelman yhtenä tavoitteena on tarjota paikkatietoa mahdollisimman avoimesti kansalaisille, yrityksille ja muille sidosryhmille. Tietokannassa olevia tietoja voidaan hyödyntää monipuolisesti kaupungin omissa projekteissa ja rajapintojen kautta myös yritykset ja asukkaat voivat ottaa aineistoa käyttöönsä.

Kaupungin Karttapalvelussa on tietokantaan tallennettuja tietoja kuten kantakartta, asemakaavakartta, osoitekartta jne. Näiden tietojen lisäksi Karttapalvelussa tontinhakijat voivat jättää tonttihakemuksen kaupungin eTontti -palveluun. Tietokannassa olevien tietojen ja laseraineistojen avulla saadaan kaupunkisuunnittelun avuksi luotua kaupunkimalleja ja 3D-rakennuksia.

Seinäjoen kaupunki hyödyntää paikkatietoa toimintansa kehittämisessä ja arvioinnissa esimerkiksi maa- ja asuntopoliittisissa katsauksissa. Tiedolla johtamisesta puhutaan paljon ja tavoitteena on, että paikkatiedot ja analyysit ovat luonteva osa päätöksentekoa. Laadukas paikkatieto analyysien perustana mahdollistaa laadukkaan suunnittelun ja sitä kautta onnistuneen asuinympäristön. 3D-maailmassa voi helposti esim. uuden rakennuksen istuttaa keskelle olemassa olevaa rakennuskantaa ja tehdä kokeiluja miten materiaalit tai kerroskorkeudet sopivat ympäristöön. Samoin perusteelliset analyysit esim. väestöpohjasta ja muuttoliikkeestä kaupunginosittain tai työmatkaliikenteestä kertovat esim. uuden päiväkodin optimaalisen sijainnin.

Perasto Seija

kartastoinsinööri , Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut

Keskikiikonen Hannes

paikkatietoasiantuntija , Paikkatietopalvelut