Nyt sinä pääset ensimmäisenä ideoimaan Seinäjoen tavoitteita lähivuosille. Vastaamalla kyselyyn voit nostaa keskusteluun niitä asioita, jotka itse koet tärkeiksi. Pääset myös arvioimaan muiden osallistujien näkemyksiä.

Mikä tekee Seinäjoesta erityisen? Millaisessa kaupungissa haluaisit asua, tehdä työtä ja viettää vapaa-aikaasi? Millainen on tulevaisuuden Seinäjoki?

Muun muassa tällaisiin kysymyksiin halutaan näkemyksiä ja mielipiteitä syksyn aikana asukkailta, yrittäjiltä ja yhdistyksien jäseniltä sekä kaupungin henkilöstöltä ja luottamushenkilöstöltä. Vastaukset ovat pohjana Seinäjoen uuden kaupunkistrategian laadinnassa. Kaupunkistrategia on tärkein Seinäjoen kaupungin johtamista ja toimintaa ohjaava suunnitelma, johon kirjataan yhteisesti sovitut tavoitteet.

Voit vastata kyselyyn suomeksi ja englanniksi.

Verkkopohjainen kysely on kaikille avoin yhteiskehittämisen foorumi. Vastaajat pääsevät näkemään ja arvioimaan muiden vastaajien ajatuksia Seinäjoen kehittämisestä. Kysely on avoinna 27.9.-17.10.2021. Vastata voi myös paperilomakkeella, joita saa Seinäjoen kaupungintalon infosta.

Verkkokyselyn tulokset toimivat pohjana luottamushenkilöstön ja kaupungin henkilöstön osallistamiselle marras-joulukuun aikana. Tammikuussa kaupunkistrategia etenee kaupunginhallitukseen. Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunkistrategian helmikuussa 2022.

Lisätiedot:
kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, 050 3403401