Osaamista syntyy monenlaisissa ympäristöissä – Työllistämö käynnistyy jälleen

Seinäjoen kansalaisopiston Työllistämön uusi ryhmä aloittaa syyskuun alussa. Työllistämön toiminnassa tuetaan ohjautumista koulutukseen ja työelämään uudenlaisella tavalla. Yli puolet osallistujista on Työllistämön jälkeen päässyt joko opiskelemaan tai töihin. Osallistujat ovatkin olleet toimintaan poikkeuksellisen tyytyväisiä.

Työllistämössä hyvinvointia edistetään monipuolisesti tarjoamalla osallistujille esimerkiksi ohjattua liikuntaa, taideaineita ja ruuanlaittoa. Ruuanlaitto on osoittautunut yhdeksi Työllistämön suosituimmaksi toiminnoksi. ”Joka kerta tehdään erilaista ruokaa. Paljon on tehty etnisiä ruokia, nepalilaista, thaimaalaista, saksalaista yms. Ja käytetään paljon kasviksia – ei olekaan pahaksi kellekään syödä enemmän kasviksia!”, Anssi Kuoppala toteaa. Anssi Kuoppala oli mukana toiminnassa syksyn 2020 ja kevään 2021 alkupuolen, kunnes pääsi opiskelemaan Seduun taloushallinnon ammattitutkintoa.

Osaamisvalmiuksia Työllistämössä on edistetty yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti. On muun muassa opiskeltu tietoteknisiä- ja viestintätaitoja sekä opittu vieraita kieliä: englantia, ruotsia, italiaa ja espanjaa. Keskeistä toiminnassa on ollut tulevaisuususkon luominen sekä opinto- ja uraohjaus. ”Kaikki aiheet eivät ole kaikkien mukavuusalueella, mutta avoimin mielin ihmiset ovat lähteneet mukaan”, toteaa Kuoppala. Työllistämössä poissaolot ovatkin loistaneet poissaolollaan. Anssi Kuoppala ei ole ainoa, joka päiväohjelman lisäksi on löytänyt iltaohjelmastakin itseään kiinnostavia aiheita. Kuoppala on ollut jo useamman vuoden mukana opiston luovan kirjoittamisen ryhmässä.

Työllistämö tarjoaa osallistujilleen myös lähes rajattomat harrastusmahdollisuudet. Kuoppala antaa kiitosta Työllistämön ohjaajille, jotka hänen mielestään näkevät paljon vaivaa miettiessään ohjelmaa ja osallistujien jatkomahdollisuuksia. Ohjaajat tuntuvat keksivän aina kaikkea uutta ja monipuolista. Kun syksyllä ovet menivät koronan takia hetkeksi säppiin, niin lähdettiin luontoon.

Työllistämö on Seinäjoen kansalaisopiston Opetushallituksen rahoittama hanke, joka on suunnattu työttömyysuhan alaisille, työttömille sekä työvoiman ulkopuolella oleville aikuisille. Seinäjoen kansalaisopiston Työllistämössä valmentautuminen tapahtuu toiminnallisin ja luovin keinoin. Keskeistä toiminnassa on tulevaisuususkon luominen, työelämä- ja osaamisvalmiuksien vahvistaminen sekä opinto- ja uraohjaus. Toiminta-ajatuksen taustalla on toimivan arjen rutiinien luominen, johon kuuluvat opiskelu, ravinto ja harrastaminen. Näiden elementtien sisälle voidaan rakentaa erilaisia kokonaisuuksia, joilla tuetaan osallistujan valmiuksia kohti työelämää sekä kipinää ja halua vaikuttaa omaa elämäänsä koskeviin ratkaisuihin. Osallistujat – valtaosa pitkäaikaistyöttömiä – ovat olleet toimintaan poikkeuksellisen tyytyväisiä. Aktiivisen toimijuuden kehittäminen ja tukeminen ovat keskeisiä arvoja, jotka sitovat toiminnan tiiviisti vapaan sivistystyön taustaan. Lue lisää Työllistämöstä verkkosivuiltamme.

Lisätiedot
Teppo Latvanen, vs. rehtori, 040 774 8391, teppo.latvanen@seinajoki.fi
Yrjö Uurtimo, projektikoordinaattori, 050 469 8737, yrjo.uurtimo@seinajoki.fi