Kenelle

Työllistämö on suunnattu työttömyysuhan alaisille, työttömille sekä työvoiman ulkopuolella oleville aikuisille.

Tavoite

Tavoitteena on voimaannuttaminen, osaamisen kehittäminen, tulevaisuususkon luominen ja työllistymisen väylän löytäminen. Työllistämössä tuetaan ohjautumista koulutukseen ja työelämään hakeutumista. Työllistämö antaa eväitä myös aivan uuden alan löytämiselle ja sille hakeutumiselle.

Sisältö

Tavoitteeseen pyritään ryhmä-, yksilö- ja työvalmennuksella, jossa valmentautuminen, oppiminen ja kuntoutuminen tapahtuvat toiminnallisin ja luovin keinoin sekä työtä tekemällä. Toiminnassa vahvistetaan olemassa olevia taitoja, opitaan uutta ja etsitään iloa tuovia asioita elämään.


Työelämä- ja osaamisvalmiuksia edistetään mm.

  • oppimalla arjessa ja työelämässä tarvittavia tietoteknisiä taitoja
  • kehittämällä työnhakutaitoja ja työelämän viestintäosaamista
  • rohkaisemalla vieraan kielen käyttämiseen ja oppimiseen
  • arjen taloustaitoihin tutustumisella
  • kuntosaliharjoitelulla, liikunnalla ja rentoutuksella
  • yhteisellä ruoanvalmistuksella
  • työskentelyllä lounaskahvilassa

Harrastukset antavat vastapainoa työlle ja kipinää arkeen. Työllistämö tarjoaa lähes rajattomat harrastusmahdollisuudet. Toiminnassa voi tutustua aivan uuteen mielenkiinnon kohteeseen tai aloittaa pitkään haaveissa olleen harrastuksen.

Osallistua voi esimerkiksi

  • luovaan kuvataiteeseen tai kirjoittamiseen
  • keramiikkaan tai restaurointiin
  • metsäkävelyyn, joogaan tai frisbee golfiin

Työllistämö edellyttää

Työllistämö vaatii osallistujalta halua kehittyä ja pyrkimystä koulutukseen tai työelämään. Työllistämö-jakson päättäneistä osallistujista yli 60 % on joko päässyt opiskelemaan tai työelämään.

Uusi ryhmä aloittaa 6.9.2021.

Hankehenkilöstö

Projektikoordinaattori Yrjö Uurtimo
050 469 8737, yrjo.uurtimo@seinajoki.fi

Projektikoordinaattori Virpi Väänänen työskentelee Työllistämön opinto-ohjaajana
050 476 7758, virpi.vaananen@seinajoki.fi

Projektityöntekijä Anni-Maija Viitasaari työskentelee Työllistämön uraohjaajana
050 592 1116, anni-maija.viitasaari@seinajoki.fi

Opettaja Eeva-Leena Wallin-Niemelä työskentelee Työllistämön työnohjaajana
050 596 6862, eeva-leena.wallin-niemela@seinajoki.fi