Kenelle

Työllistämö on suunnattu 29 vuotta täyttäneille työttömyysuhan alaisille, työttömille sekä työvoiman ulkopuolella oleville aikuisille.

Tavoite

Tavoitteena on voimaannuttaminen, osaamisen kehittäminen, tulevaisuususkon luominen ja työllistymisen väylän löytäminen. Työllistämössä tuetaan ohjautumista koulutukseen ja työelämään hakeutumista. Työllistämö antaa eväitä myös aivan uuden alan löytämiselle ja sille hakeutumiselle.

Sisältö

Tavoitteeseen pyritään ryhmä-, yksilö- ja työvalmennuksella, jossa valmentautuminen, oppiminen ja kuntoutuminen tapahtuvat toiminnallisin ja luovin keinoin sekä työtä tekemällä. Toiminnassa vahvistetaan olemassa olevia taitoja, opitaan uutta ja etsitään iloa tuovia asioita elämään.


Työelämä- ja osaamisvalmiuksia edistetään mm.

  • oppimalla arjessa ja työelämässä tarvittavia tietoteknisiä taitoja
  • kehittämällä työnhakutaitoja ja työelämän viestintäosaamista
  • rohkaisemalla vieraan kielen käyttämiseen ja oppimiseen
  • arjen taloustaitoihin tutustumisella
  • kuntosaliharjoitelulla, liikunnalla ja rentoutuksella
  • yhteisellä ruoanvalmistuksella
  • työskentelyllä lounaskahvilassa

Harrastukset antavat vastapainoa työlle ja kipinää arkeen. Työllistämö tarjoaa lähes rajattomat harrastusmahdollisuudet. Toiminnassa voi tutustua aivan uuteen mielenkiinnon kohteeseen tai aloittaa pitkään haaveissa olleen harrastuksen.

Osallistua voi esimerkiksi

  • luovaan kuvataiteeseen tai kirjoittamiseen
  • keramiikkaan tai restaurointiin
  • metsäkävelyyn, joogaan tai frisbee golfiin

Työllistämö edellyttää

Työllistämö vaatii osallistujalta halua kehittyä ja pyrkimystä koulutukseen tai työelämään.

Uusi ryhmä aloittaa 6.9.2021.

Yhteystiedot

Uurtimo Yrjö

projektikoordinaattori , Kansalaisopisto

Väänänen Virpi

projektityöntekijä , Kansalaisopisto

Viitasaari Anni-Maija

projektityöntekijä , Kansalaisopisto

Wallin-Niemelä Eeva-Leena

opettaja , Kansalaisopisto