Millainen on Nurmon uusi kirjasto? – kyselyn tulokset valmistuneet

Apila-kirjaston lastenosaston lukumökkejä.

Nurmon uuden kirjaston suunnittelu on käynnissä. Suunnittelua varten selvitettiin asukkaiden mielipiteitä avoimella nettikyselyllä huhtikuussa. Erityisesti haluttiin kuulla lasten ja nuorten toiveita ja yli kolmannes vastauksista saatiinkin heiltä. Toiveiden kärkeen nousivat opiskelu- ja työskentelytilat, aineistojen lainaaminen, oleskelu ja tapahtumiin osallistuminen. Lapset ja nuoret toivoivat rauhallisia lukusoppia, tummaa värimaailmaa, omia tapahtumia sekä pelimahdollisuutta.

Nurmon kirjasto muuttaa Nurmo-talolle remontoitaviin tiloihin vuoden 2021 aikana. Kirjasto tulee toimimaan läheisessä yhteydessä Nurmo-talolla jo toimivien nuorisopalvelujen ja koulun kanssa. Kirjaston käyttöön tulevat tilat uudistetaan täysin. Perusteellisen remontin jälkeen tiloista tulee valoisat ja avarat. Kirjasto saa jonkin verran enemmän tilaa kuin nykyisin. Kirjaston tilat tulevat kahteen kerrokseen. Yläkertaan sijoittuu mm. kokoontumistiloja ja osa aikuisten aineistosta. Yläkertaan pääsee esteettömästi hissillä.

Huhtikuussa toteutetulla kyselyllä saatiin asukkailta arvokasta tietoa tilojen ja toimintojen suunnittelun pohjaksi. Vastauksia saatiin yhteensä 276 kpl.  Lapsia ja nuoria oli vastaajista peräti 37,3 % vastanneista.

Nykyiset kirjastopalvelut säilyvät Nurmossa, mutta lisäksi voidaan toteuttaa toivottuja uusia toimintoja. Nurmon kirjaston alueella asuu paljon lapsia ja nuoria, ja heidät otetaan kirjaston tiloissa ja aineistoissa erityisesti huomioon. Nuorten osasto sijoitetaan rakennuksessa jo olevan nuorisotilan tuntumaan. Lasten ja aikuisten aineistot sijoittuvat lähekkäin, mikä helpottaa perheiden asiointia. Myös aikuisille tulee edelleen runsaasti aineistoa ja tilaa. Aikuisten aineiston ja lehtisalin tilat hieman kasvavat nykyisestä. Lehtisali sijoittuu omaan rauhalliseen tilaansa.

”Uudet kirjastotilat sijaitsevat Nurmo-talon nuorisotilojen vieressä, mikä luo kiinnostavan mahdollisuuden yhdistää toimintojen suunnittelu niin, että ne tukevat toisiaan”, toteaa suunnittelupäällikkö Jaakko Peltonen Seinäjoen kaupungilta.

Vastausten perusteella kirjastossa halutaan eniten opiskella ja työskennellä. Tätä varten Nurmon uuteen kirjastoon tulee erikokoisia hiljaisia työskentelytiloja. Kirjastossa halutaan myös oleskella ja löhöillä sekä osallistua tapahtumiin ja katsoa elokuvia. Tämän kaiken mahdollistavat erilaiset oleskeluryhmät ja lukupaikat sekä ajanmukaiset tapahtumatilat. Monet haluavat myös ommella ja askarrella sekä pitää taidenäyttelyitä ja tutustua niihin. Suunnitteilla onkin oma erillinen käsityötila välineineen sekä näyttelytilat. Kirjastossa halutaan myös järjestää eri toimijoiden kokouksia ja kokoontumisia. Tämä onnistuu yläkerran kokoontumistiloissa. Kyselyyn vastanneet toivovat tilojen olevan tunnelmaltaan hyvin erilaisia, sekä värikkäitä mutta myös valoisia ja lämpimiä.

”Lapsia ja nuoria miellyttivät lukutalot ja lukukolot, suojaiset lukunurkkaukset, tumma värimaailma ja koristeelliset valaisimet. Kirjastossa haluttiin eniten pelata ja opiskella, mutta myös löhöillä ja katsella elokuvia”, kertoo vs. kirjastotoimenjohtaja Kirsti Länsikallio.

Vastaajien toiveissa oli kirjaston perusasioita: hyvä kirjavalikoima, lukupaikat, aineistoesittelyt, tapahtumat ja asiantunteva henkilökunta. Tämä kaikki tulee edelleen toteutumaan, mutta lisäksi kyselyssä esiin tulleita uusia ideoita pyritään toteuttamaan. Kyselyssä toivottiin mm. juoma-automaattia, pelihuoneita, säilytyslokeroita ja leikkipaikkaa.

Toivottu aukioloajan lisäys tulee toteutumaan omatoimikäyttönä. Omatoimikirjastoon pääsee kirjautumaan kirjastokortilla aamulla aikaisin ja illalla myöhään sekä viikonloppuisin. Omatoimiaikana asiakkaat voivat käyttää omatoimisesti kirjaston palveluja, lukea lehtiä, lainata ja palauttaa tai käyttää tietokoneita. Henkilökunta palvelee asiakkaita kirjaston normaaleina aukioloaikoina.

Nurmon uuden kirjaston suunnittelu jatkuu kevään ajan. Remontti käynnistyy suunnitelman mukaan syksyllä ja uusiin tiloihin päästään muuttamaan vuoden 2021 aikana. Asukasilta nurmolaisille uutta kirjastoa koskien järjestetään syksyllä, mikäli se on mahdollista.

Tunnelmakuvassa on lukumökkejä Oslon Furuset-kirjastosta, kuvia käytettiin osana asukaskyselyä. Lopulliset suunnitelmakuvat uudesta kirjastosta eivät ole vielä valmiita.

Lisätiedot:
vs. kirjastotoimenjohtaja Kirsti Länsikallio
kirsti.lansikallio(a)seinajoki.fi
p. 044 754 1621