Louhimon lastenkulttuuripalkinto Marko Kivelälle

Seinäjoen kaupungin Lastenkulttuurikeskus Louhimo myöntää viidettä kertaa vuonna 2019 lanseeratun lastenkulttuurin kiertopalkinnon. Louhimon myöntämä Lavain on palkinto merkittävästä työstä lastenkulttuurin eteen. Palkinto myönnetään vuosittain lastenkulttuurin mahdollistajalle sekä lastenkulttuurin asemaa edistäneelle henkilölle.

Vuonna 2023 Lavain-palkinnon saajaksi on valittu Louhimon toimintaa keskuksen ensimmäiset kolme vuotta johtanut Marko Kivelä. Vaikka Kivelä siirtyi Louhimolta vuonna 2009 muihin tehtäviin, jatkoi hän työskentelyä Louhimon ohjausryhmässä aina vuoteen 2022 saakka. Louhimon palkinnonjakotyöryhmä haluaakin tämän vuoden palkinnossa korostaa ensivuosien johtamisen lisäksi sitoutunutta kehittämisotetta. ”Louhimon ensimmäiset vuodet olivat lastenkulttuurin rakenteiden kannalta hyvin merkittäviä. Silloin mm. avattiin säännöllinen kouluyhteistyö sekä käynnistettiin uudelleen Pikkuprovinssi-tapahtuma. On aivan mahtavaa, että Louhimo sai nauttia vielä pitkään Kivelän asiantuntijuudesta, vaikka hän Louhimolta siirtyikin muihin tehtäviin”, toteaa Louhimon lastenkulttuurikoordinaattori Tuomo Kallio.  

Louhimo on toiminta-aikansa tehnyt merkittäviä ja vaikuttavia lastenkulttuurisisältöjä. Palkinnonjakotyöryhmä haluaa korostaa, että monet laadukkaat toteumat ovat syntyneet yhteistyössä. ”Kivelän kanssa on kehitetty etenkin nuorten bändisoittoon liittyviä rakenteita. Vuosien varrella on ollut paljon mahdollisuuksia, mitkä olisivat jääneet huomaamatta ilman Markon vaikutusta”, kertoo Kallio. 

Louhimolaisten kokemuksen mukaan lastenkulttuurin avainhenkilöt voivat olla taustatekijöitä, joita ei yleisissä keskusteluissa aina huomata. Kiertopalkinnon myötä on mahdollista nostaa esiin vähintään kerran vuodessa lastenkulttuurin merkittäviä rakentajia. Aiempina vuosina Lavain-palkinto on myönnetty lastenkulttuurin alueellisesta ja kulttuurikasvatussuunnitelmiin liittyvästä pitkäjänteisestä työstä Kurikan eläkkeelle jääneelle kulttuuripäällikölle Maija-Leena Rosténille, Seinäjoen lapsiperheiden sosiaalipalveluiden Tupasvillan perhetyön vastaavalle perheohjaajalle Päivi Tulisalolle, kulttuurivaikuttaja Suoku Sirenille sekä apulaisrehtori Petri Välimäelle.

Lavain-nimi muodostuu sanoista lastenkulttuurin avainhenkilö. Avaimen muotoinen teos on saarnista veistettyä eteläpohjalaista käsityötä. Avain symbolisoi ovien avaamisen lisäksi myös ratkaisukeskeisyyttä. Saarni materiaalina on lujaa, sitkeää ja kulutusta kestävää. Jalo lehtipuu viestii myös saajan jaloudesta, mitä louhimolaiset Kivelän toiminnassa näkevät. Lavaimen on suunnitellut Louhimon taidekasvattaja Tanja Huuskonen ja käytännön toteutuksen on tehnyt muusikko ja kädentaitaja Marcus Hietanen

Kuvassa: Vas. Jarkko Salo, Marko Kivelä, Tuomo Kallio