Lue tämä, jos levität syksyllä lantaa tai lannoitetta peltoon.

Tästä artikkelista saat tietoa:

 • koska lantaa tai orgaanista lannoitetta saat peltoon levittää
 • kuinka paljon lantaa saat syksyllä levittää
 • mitä tietoja kirjaat ylös kasvulohkoista
 • mitkä asiat vaikuttavat lannoitukseen
 • huomioitavaa pohjavesialueen lannoittamisessa

Saat levittää lantaa, säilörehun puristenesteitä ja jaloittelualueen valumavesiä pelloille 30.10. saakka, kun maa on sula ja kuiva. Levitä lannoitteet niin, ettei valumia vesiin tapahdu ja pohjamaa ei tiivisty. Pidä kirjaa käyttämästäsi lannoitteesta vuosittain. Jos märkyys estää lannanlevityksen lokakuun loppuun mennessä, tee ilmoitus levityksestä oman kuntasi ympäristöviranomaiselle lomakkeella 6027 lantapoikkeus. Löydät tarvittavat lomakkeet täältä: Ympäristö.fi- Maatalouden ympäristönsuojelun lomakkeet

Noudata typpilannoituksen enimmäismääriä. Syksyllä 1.9. alkaen tuotantoeläinten lannassa ja orgaanisissa lannoitevalmisteissa liukoisen typen määrä saa olla enintään 35 kg/ha.  Syksyllä levittämäsi lannoite vaikuttaa ensi kevään viljelykasvin lannoitukseen, kun laskennassa huomioidaan liukoisen typenmäärä kokonaisuudessaan.

Multaa tai kynnä pellon pintaan levittämäsi lanta tai orgaaninen lannoitevalmiste vuorokauden sisällä levityksestä. Sinun ei tarvitse mullata lantaa, jos olet levittänyt lannoitteen kasvustoon ennen 15.9. letkulevittimellä tai hajalevityksellä.

Talven yli kasvipeitteisenä pidettävälle kasvulohkolle saat levittää lannoitetta 15.9. alkaen vain sijoittamalla.

Kirjaa ylös lohkokorteille

 • liukoisen typen määrä
 • kokonaistypen määrä
 • satotasot
 • levityksen ajankohdat

Tarkista että, sinulla on voimassa olevat

 • lanta-analyysi
 • viljavuustutkimukset

Kun otat viljavuustutkimuksen, siinä määritetään peruslohkon maalaji. Sinulla on oltava voimassa olevat viljavuustutkimukset peruslohkosta, johon levität lantaa. Viljavuustutkimukset ovat voimassa viisi (5) vuotta analyysipäivästä lähtien.

Lannoitukseen vaikuttaa

 • satotaso
 • viljelyvyöhyke
 • kasvinvuorotus
 • maalaji

Kuivalantaa ja orgaanista valmistetta voit säilyttää pellolla neljä (4) viikkoa odottamassa levitystä. Säilytettävän lannoitteen kuiva-aine pitoisuus saa olla 30%. Jos säilytät aumaa kauemman kuin 4 viikkoa, tee aumausilmoitus 14 vuorokautta ennen auman tekoa kuntasi ympäristöviranomaiselta. Käytä ilmoitukseen lomaketta 6029, jonka löydät täältä Ympäristö.fi- Maatalouden ympäristönsuojelun lomakkeet.

Muista jättää viiden (5) metrin etäisyys vesistöön lannan levityksen yhteydessä.

Jos lohkosi kaltevuus on yli 15 prosenttia, saat levittää alalle nestemäistä lannoitetta vain sijoittamalla. Kaltevilla kasvulohkoilla muokkaa lannoite maahan kahdentoista (12) tunnin sisällä levityksestä.

Lanta-analyysi

Lanta-analyysi on voimassa viisi (5) vuotta ja siinä on määritetty lannan sisältämä liukoinen typpi, kokonaistyppi ja kokonaisfosfori. Tarkista, että analyysi on voimassa, jos käytät lantaa suoraan peltoon enemmän kuin 25m3 vuodessa. Jos käytät lantaa vähemmän vuodessa, voit hyödyntää laskennassa taulukkoarvoja, jotka löydät täydentävistä ehdoista.

Täydentävien ehtojen-opas 2021 Ympäristöön liittyvät lakisääteiset hoitovaatimukset

Pohjavedet ja lannan käyttö

Muista huolehtia pohjaveden puhtaudesta ja tarkistaa muut mahdolliset rajoitteet ympäristöluvasta tai oman kuntasi ympäristöviranomaiselta. Tarkista Vipu-palvelusta sijaitseeko peruslohkosi pohjavesialueella.

Suojele pohjavettä täydentävissä ehdoissa