Tässä artikkelista löydät:

  • Milloin teet syysilmoituksen toimenpiteestä
  • Millainen laite täyttää toimenpiteen ehdot
  • Mitä tietoja kirjaat lohkokortteihin

Ilmoita levittämäsi lanta syysilmoituksella Vipu-palvelussa 20.9.- 28.10.2021, jos levität tai olet levittänyt sijoittamalla tai multaavilla laitteilla lietelantaa, virtsaa, lietelannasta erotettua nestejaetta tai nestemäistä orgaanista lannoitevalmistetta ja olet valinnut Lietelannan sijoittaminen peltoon-toimenpiteen. Toimenpiteestä saat korvauksen, kun olet sijoittanut lietettä vähintään 20m3/ha vuoden aikana.

Jos et ole toteuttanut toimenpidettä peruslohkoille tai et ole sitoutunut toimenpiteeseen, ei sinun tarvitse tehdä ilmoitusta.

Muista tarkistaa lannanlevitykseen vaikuttavat täydentävien ehtojen vaatimukset.

Lannan vastaanottaja! Täytä ja liitä lomake 465L lannoitteen luovuttamisesta syysilmoitukseen Vipu-palvelussa tai toimita maataloustoimistoon 28.10.2021 mennessä.

Levitä lietelanta, virtsa ja vastaavat aineet laitteella, joka leikkaa kasvulohkon pintaan viillon ja valuttaa tai ruiskuttaa lietelannan tai virtsan viiltoon. Voit käyttää sijoittamiseen myös multaavaa laitetta, jos se on kytketty aineita levittävään yksikköön.

Merkitse lohkokohtaisiin muistiinpanoihin seuraavat tiedot:

  • Levityksen ajankohta
  • Lannoitteen levitysmäärä
  • Ala, johon lannoitetta on levitetty
  • typpi ja fosfori määrät käytetystä lannoitteesta

Tarkista, että levitettyjen aineiden sisältämät typpi- ja fosforimäärät ovat ympäristösitoumuksen lannoitusrajoitusten mukaiset.

Säi­ly­tä lan­ta-ana­lyy­si ja or­gaa­ni­sen lan­noi­te­ val­mis­teen ra­vin­ne ­si­säl­lön osoit­ta­va tuo­te­se­los­te ti­lal­la.