Lasten Parlamentti päätti koulujen liikuntavälinehankinnoista asukasbudjetin varoilla

Kuvassa lapsia leikkii erilaisia liikuntavälineitä hyödyntäen koulun liikuntasalissa.
Asukasbudjetissa asukkaat äänestivät, että kouluille jaetaan 10 000 euroa lasten liikuntavälinehankintoihin. Vuoden 2022 asukasbudjetin teemana oli lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen.

Tämän vuoden asukasbudjetissa asukkaat ideoivat, että kouluille hankittaisiin lisää liikuntavälineitä. Idea meni äänestyksessä läpi, joten liikuntavälineitä hankitaan kouluille 10 000 eurolla. Seinäjoen perusopetukselle myönnetyn määrärahan jakaminen koulujen liikuntavälineistön kohentamiseksi toteutui esimerkillisen osallistavilla tavoilla. Määrärahan jaossa on ollut hyvä tilaisuus hyödyntää Lasten Parlamenttia sekä koulujen omia oppilaskuntia.

– Lasten Parlamentin ohjaava opettaja lähetti syyskuun alussa kouluille tiedon, että kaikkien koulujen oppilaskunnilla olisi mahdollisuus hakea avustusta liikuntavälinehankintoihin. Määrärahaa saivat hakea alakoulut, yhtenäiskoulut sekä yläkoulut, ja hakemuksia saatiinkin upeasti 27 eri koululta, iloitsee perusopetuksen kehittämisvastaava Henna Malila Seinäjoen kaupungilta.

Hakuajan päätyttyä Lasten Parlamentin hallitus kokoontui käsittelemään koulujen esityksiä. Oppilaiden toiveina oli niin kiipeilyseinän kiviä, erilaisia välituntiliikkumista edistäviä pienpelejä ja -välineitä kuin ihan perinteisiä suksia ja luistimiakin. Vilkkaan keskustelun päätteeksi saatiin linjattua määrärahan jakautuminen koulujen kesken. Tällä kertaa Lasten Parlamentin hallitus halusi toteuttaa jokaiselle koululle ainakin yhden toivotun hankinnan.

– Osallistamisen osalta tässä toteutui huikea triplaosallistaminen: ensin asukkaat, sitten koulujen oppilaskuntien hallituksien käsittely ja lopuksi Lasten Parlamentin hallituksen päätös. Liikuntavälineiden loppukäyttäjät eli lapset pääsivät ääneen ja saivat vaikuttaa päätöksellään tulokseen. Tässä toteutuu mielestäni hienosti demokratiakasvatus kouluilla, toteaa vuorovaikutussuunnittelija Kirsi Mattila Seinäjoen kaupungilta.

Mikä on Lasten Parlamentti?

Lasten Parlamenttiin kootaan edustajat jokaisesta Seinäjoen alakoulusta sekä yhtenäiskouluista. Lasten Parlamentin edustajat valitaan koulujen oppilaskuntien hallitusten jäsenistä, joten kokonaisuudessaan Lasten Parlamentissa on yli 50 oppilasjäsentä. Tämän lisäksi oppilasjäsenistä on valittu pienempi toimintaryhmä, Lasten Parlamentin hallitus. Seinäjoen perusopetuksen Lasten Parlamentin toiminta on käynnistynyt lukuvuonna 2021–2022. YK:n lapsen oikeuksien sopimus takaa jokaiselle lapselle oikeuden ilmaista näkemyksensä vapaasti kaikissa häntä koskevissa asioissa ja oikeuden saada näkemyksensä huomioiduksi. Lapsen oikeuksien komitea korostaa, että tämä oikeus on sekä yksittäisellä lapsella että lapsiryhmillä. Kyse on lapsen oikeudesta osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan sekä oman elinympäristönsä kehittämiseen. Lisätietoa Lasten Parlamentista.

Mikä on asukasbudjetti?

Asukasbudjetti on Seinäjoen kaupungin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia. Asukasbudjetissa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Asukasbudjetin taustalla on ajatus suorasta ja osallistuvasta demokratiasta, jossa asukkaat päättävät, miten kaupungin käytössä olevia julkisia varoja käytetään. Tavoitteena on rakentaa asukasbudjetista vuosittainen käytäntö verovarojen suunnitteluun ja toteutukseen. Seinäjoen kaupunginvaltuusto päätti osallistuvan budjetoinnin toteuttamisesta ja 50 000 euron määrärahan suuruudesta vuodelle 2022. Asukasbudjetoinnin toteutuksen tärkeimmät linjaukset on tehnyt kaupungin viranhaltijoista muodostuva työryhmä. Läpimenneiden projektien toteutusta voi seurata meidan.seinajoki.fi -sivustolla. Projektit toteutetaan vuoden 2022 aikana.


Lisätiedot:

Kouluihin hankittavat liikuntavälineet ja Lasten Parlamentti: koulunjohtaja ja perusopetuksen kehittämisvastaava Henna Malila, henna.malila@seinajoki.fi, puh. 044 4700354 ja ohjaava opettaja
Sanna Rintamäki, sanna.rintamaki@seinajoki.fi, puh. 0505186702.

Asukasbudjetti: vuorovaikutussuunnittelija Kirsi Mattila, kirsi.mattila@seinajoki.fi, puh. 0405305111