Tästä artikkelista saat tietoa

 • Mitä vaaditaan, että ehdot täyttyvät ja saat korvauksen
 • Milloin ilmoitat syysilmoituksen
 • Mitä tietoja kirjaat lohkomuistiinpanoihin

Ilmoita lohkot joille olet levittänyt kuivalantaa tai muuta organnista lannoitevalmistetta vähintään 15m 3/ha tämän vuoden aikana syysilmoituksella Vipu-palvelussa 20.9. – 28.10.2021 välisenä aikana. Teet ilmoituksen, jos olet sitoutunut Ympäristökorvauksessa Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen-toimenpiteeseen. Täydentävien ehtojen vaatimukset rajoittavat syksyllä lannanlevitys määrää.

Jos et ole toteuttanut toimenpidettä peruslohkoille tai et ole sitoutunut toimenpiteeseen, ei sinun tarvitse tehdä ilmoitusta.

Kirjaa lohkomuistiinpanoihin:

 • Levitettävän orgaanisen aineen tyyppi
 • Levitysmäärä
 • levitettävän materiaalin typpi ja fosforimäärät
 • levitysajankohta

Tilan ulkopuolelta vastaanotetusta lannoitteesta säilytä tieto keneltä olet lannoitteen ottanut ja määrä. Tiedot löydät joko luovutussopimuksesta, maksukuitista tai rahti-/kuormakirjasta. Sinun on pystyttävä osoittamaan maatilan ulkopuolelta tulevan materiaalin tiedot pyydettäessä. Ilmoittamasi määrä EI saa ylittää luovutussopimuksen lannan määrää.

Täytä ja liitä lomake 465L lannoitteen luovuttamisesta syysilmoitukseen Vipu-palvelussa tai toimita maataloustoimistoon 28.10.2021 mennessä.

Säilytä ja tarvittaessa näytä:

 • Lanta-analyysi

ja/tai

 • orgaanisen lannoitteen
 • maanparannusaineen
 • kasvualustan ravinnesisältöjen tuoteseloste

Levityksessä huomioi täydentävien ehtojen asettamat rajoitteet

 • Levitysajankohta
 • pohjavesialueet
 • maan kaltevuus
 • multaus

Luomutila

Tarkista, että levittämäsi orgaaninen aine täyttää luomutuotannon ehdot!