Koirien uittaminen uimarannoilla on kielletty

Kuvassa Kyrkösvuorentien veneenlaskupaikka. Rannan reunoilla soutuveneitä. Taustalla järvi ja kaksi laituria. Taivaalla poutapilviä.

Turvallisuus- ja hygieniasyistä koirien uittaminen yleisillä uimarannoilla on kielletty. Kaikki omistajat eivät kerää koiriensa ulosteita; ulosteen kautta voi levitä tartuntatauteja ihmisen ja eläimen välillä. Muut uimarit saattavat pelätä koiria. Koirat voivat rähistä toisilleen rannalla ja ne saattavat ärtyä rannan metelistä sekä läkähtyä kuumuudesta.

Kielto koskee uimarannan ranta-aluetta, alueen ulkopuolella lemmikkien uittaminen on sallittu. Tanelinrannan, Veneskosken ja Kiikun tekolampien koko alueella on koirien uittaminen kielletty. Yksityisillä rannoilla tulee kysyä maanomistajalta lupa. Kielto koskee myös hevosia sekä muita lemmikkieläimiä. Uittaminen kielletään Suomen järjestyslaissa ja sen noudattamista valvoo poliisi. Kiellon rikkomisesta voi seurata jopa rikesakko.

Hyviä koirien uimapaikkoja Seinäjoella on Kyrkösjärvellä Jalasjärventien puolella voimalaitoksen jälkeen sekä Kyrkösvuorentien veneenlaskupaikka ja Seinäjoessa Törnävän Brykärin puisto.

Kuvassa kartta Kyrkösjärvi Törnävä alueesta, johon on merkitty 3 koirien uimapaikkaa: Kyrkösvuorentien veneenlaskupaikka, Jalasjärventien varressa voimalaitoksen jälkeen ja Törnävän Brykärin puisto.
Kuvaan merkitty sallittuja koirien uintipaikkoja

Järjestyslaki

Koiran omistajan tai haltijan on:

  1. Pidettävä koira taajamassa kytkettynä.
  2. Pidettävä huolta siitä, ettei koira pääse kytkemättömänä kuntopolulle tai muulle sen kaltaiselle juoksuradalle eikä lainkaan yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, toriaikana torille taikka yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle, jollei se ole erikseen sallittua.
  3. Pidettävä huolta siitä, että koiran uloste ei jää ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa.

Kaksi ensimmäistä kohtaa eivät koske esimerkiksi valtion omistamaa koiraa tai liikuntavammaisen avustajakoiraa. Ne koskevat kuitenkin myös kissaa, hevosta sekä soveltuvin osin muuta koti- tai lemmikkieläintä.

(Järjestyslaki 27.6.2003/612 14 § Koirakuri)

Katso myös koirapuistot