Kaupunginhallitus käsitteli henkilöstösuunnitelman

Seinäjoen kaupunginhallitus piti kokouksensa maanantaina 10.10.

Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2023

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy ensi vuoden henkilöstösuunnitelman ja että se perustaa kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston ehdottamat virat ja toimet.

Seinäjoen kaupungin henkilöstön kokonaismäärä vähenee merkittävästi noin 1370 vakituisen henkilön siirtyessä hyvinvointialueelle (yht. noin 1700 + sopimuspalokuntalaiset). Sosiaali- ja terveystoimialan sekä pelastuslaitoksen lisäksi hyvinvointialueelle siirtyy 48 vakinaista tukipalveluiden henkilöä.

Vuosien 2023-2026 henkilöstösuunnitelman valmistelun lähtökohtana on ollut, että uudet vakituiset toimet ja virat on perusteltu tarpeiden ja vaikuttavuuden näkökulmista. Palkkakustannusten kasvuun on talousarviossa varattu 3,1 prosenttia, mikä sisältää sopimuskorotukset.

Henkilöstösuunnitelmassa on uusia vakinaisia virkoja/ toimia, vakinaistamisia ja rakennemuutoksia seuraavasti:

Uudet virat/ toimet

-kokoaikaisia 56 kpl
-osa-aikaisia 9 kpl

Kustannusvaikutukset n 1309 463 euroa/vuosi.

Vakinaistamiset 15 kpl 
Rakennemuutokset 17 kpl  , kustannusvaikutukset 79 510 euroa/vuosi

– perustetaan 17
– lakkautetaan 17
– muut 1

Kustannusvaikutukset yhteensä 1 388 937 euroa/vuosi.

Merkittävä osa uusista viroista ja toimista perustetaan sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle varhaiskasvatukseen ja opetukseen ja elinvoiman ja kilpailukyvyn toimialalle työllisyyspalvelujen tulosalueelle.

Maksuosuus Seinäjoen Lentoasema Oy:lle

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Seinäjoen Lentoasema Oy:n antaman selvityksen lentoaseman toiminnasta ja esitetyn tilinpäätöksen vuodelta 2022. Hallitus hyväksyi 70 000 euron + alv maksuosuuden vuoden 2022 ostopalvelusta.

Löytöeläinten hoidosta perittävät maksut

Kaupunginhallitus hyväksyi löytöeläinten hoidosta perittävät maksut. Seinäjoen kaupunki on ottanut omaksi toiminnakseen 1.9.2022 alkaen eläinsuojelulain mukaisen kaupungin alueelta talteenotettujen eläinten tilapäsen hoidon. 

Kunnalla on lain mukaan oikeus periä eläimen omistajalta tai haltijalta korvaus eläimen talteenotosta, hoidosta ja mahdollisesta lopettamisesta aiheutuneista kustannuksista. Seinäjoen kaupunki perii talteenotetuista eläimien hoidosta eläimen omistajalta korvauksia seuraavasti: Kissat ja kanit: ensimmäinen vuorokausi 25 euroa seuraavat vuorokaudet 15 euroa
Koirat: ensimmäinen vuorokausi 35 euroa seuraavat vuorokaudet 25 euroa Korvauksiin lisätään arvonlisävero (vuonna 2022 24%). 

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimus

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy sopimuksen Seinäjoen kaupungin ja 12 naapurikunnan ympäristöterveydenhuollon yhteisestä toimielimestä. Kaupunginhallitus päätti esittää sen hyväksymistä myös muille sopimuskunnille.

Lisäksi valtuustolle ja muille sopimuskunnille esitetään, että Ilmajoen kunta voi tulla sopimuksen sopimuskunnaksi 1.1.2023 alkaen edellyttäen, että se hyväksyy sopimuksen ehdot. Mikäli Ilmajoen kunta tulee sopimuskunnaksi, päivitetään sopimus tarvittavilta osin ja yhteistoimintajaostoon valitaan yksi luottamushenkilö myös Ilmajoelta eli Seinäjoen, Ilmajoen, Isonkyrön ja Lapuan alueelta valittaisiin 6 luottamushenkilöä muiden alueiden luottamushenkilöiden määrän pysyessä ennallaan.

Hyvinvointiraportti vuodelta 2021

Kaupunginhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi hyvinvointiraportin vuodelta 2021.Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yksi kunnan perustehtävistä. Valtuusto on hyväksynyt hyvinvointisuunnitelman 2021-2025. Suunnitelman toteutumista seurataan vuosittain hyvinvointiraportissa.

Yhteenveto kokouksen päätöksistä

Kokouksen esityslista