Kaupunginhallituksen 10.10.2022 kokouksen päätökset

Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjantarkastusta.
Pöytäkirjantarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

§ 320 Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 321 Kaupunginhallituksen kokoukset vuonna 2023
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginhallituksen varsinaiset kokoukset vuonna 2023 pidetään pääsääntöisesti maanantaisin kello 15.30 kuitenkin kesäaikana klo 15.00 alkaen.

Kaupunginhallituksen kokoukset vuonna 2023 ovat seuraavat:

Kokouspäivä ja kellon aika

 • Ma 16.1. 15.30
 • Ma 23.1. 15:30
 • Ma 6.2. 15.30
 • Ma 13.2. 15:30
 • Ma 6.3. 15.30
 • Ma 13.3. 15:30
 • Ma 27.3. 15:30 tilinpäätöskokous
 • Ma 3.4. 15:30
 • Ma 17.4. 15:30
 • Ma 8.5. 15:30
 • Ma 15.5. 15:30
 • Ma 22.5. 13:00-17:00 talousseminaari
 • Ma 5.6. 15:00
 • Ma 26.6. 15:00
 • Ma 14.8. 15:00
 • Ma 21.8. 15:00
 • Ma 4.9. 13:00-17:00 talousseminaari
 • Ma 18.9. 15:30
 • Ma 2.10. 15:30
 • Ma 9.10. 15:30
 • Ma 23.10.15:30
 • Ma 30.10 15:30
 • Ma 6.11. 15:30
 • Ma 20.11.15:30
 • Ma 27.11.15:30
 • Ma 18.12.15:30

Kaupunginhallitus kokoontuu kaupungintalolla kaupunginhallituksen kokoushuoneessa. Kokous voidaan järjestää myös sähköisenä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 322 Valtuuston kokoukset vuonna 2023
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuuston kokoukset järjestetään vuonna 2023 seuraavina aikoina:

Kokouspäivä Kellon aika

 • Ma 30.1.2023 klo 17:00
 • Ma 20.2.2023 klo 17:00
 • Ma 20.3.2023 klo 17:00
 • Ma 24.4.2023 klo 17:00
 • Ma 29.5.2023 klo 17:00
 • Ma 12.6.2023 klo 17:00-20:00 talousarvioseminaari
 • Ma 19.6.2023 klo 17:00
 • Ma 28.8.2023 klo 17:00
 • Ma 11.9.2023 klo 17:00-20:00 talousarvioseminaari
 • Ma 25.9.2023 klo 17:00
 • Ma 23.10.2023 klo 17:00
 • Ma 13.11.2023 klo 17:00
 • Ma 11.12.2023 klo 17:00

Valtuusto kokoontuu pääsääntöisesti kaupungintalon valtuustosalissa. Kokous voidaan järjestää myös sähköisenä.

Valtuuston puheenjohtajan kutsusta ylimääräisiä kokouksia ja seminaareja voidaan järjestää myös muina aikoina ja muualla kuin valtuustosalissa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 323 Henkilöstösuunnitelma 2023
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se

 1. Hyväksyy henkilöstösuunnitelman.
 2. Perustaa kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston ehdottamat virat ja toimet seuraavin tarkennuksin ja lisäyksin
 • Elinvoiman ja kilpailukyvyn toimialalle työllisyyspalvelujen tulosalueelle 1.7.2023 lukien työllisyysjohtajan viran (0199999) kelpoisuusehtona soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu
  johtamistaito, kyky muutoksen johtamiseen sekä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin.
 • Elinvoiman ja kilpailukyvyn toimialalle työllisyyspalvelujen tulosalueelle 1.7.2023 lukien kaksi (2) palvelupäällikön virkaa (0199999) kelpoisuusehtona soveltuva korkeakoulututkinto.
 • Elinvoiman ja kilpailukyvyn toimialalle työllisyyspalvelujen tulosalueelle 1.7.2023 lukien seitsemän (7) omavalmentajan virkaa kelpoisuusehtona sosionomi (AMK) tai muu soveltuva koulutus.
 • Elinvoiman ja kilpailukyvyn toimialalle työllisyyspalvelujen tulosalueelle 1.1.2023 lukien talous- ja hallintosihteerin viran (01ASI040) kelpoisuusehtona tradenomi tai muu soveltuva koulutus.
 • Elinvoiman ja kilpailukyvyn toimialalle työllisyyspalvelujen tulosalueelle 1.1.2023 lukien aulapalvelusihteerin viran (01TOI060) kelpoisuusehtona tradenomi/ merkonomi tai muu soveltuva koulutus.
 • Elinvoiman ja kilpailukyvyn toimialalle Moni-infoon 1.1.2023 lukien maahanmuuttotyön koordinaattorin viran (01999999) kelpoisuusehtona soveltuva korkeakoulututkinto.
 • Elinvoiman ja kilpailukyvyn toimialalle Moni-infoon 1.1.2023 lukien palveluneuvojan toimen (01999999) kelpoisuusehtona soveltuva koulutus.
 • Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalta erityispalvelujen tulosalueelle 1.8.2023 lukien erityisluokanopettajan viran (40304012) kelpoisuusehtona Asetus opetusalan henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) 8 §.
 • Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalta perusopetuksen tulosalueelle 1.8.2023 lukien erityisluokanopettajan viran (40304012) Asetus opetusalan henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) 8 §.
 • Kaupunkiympäristöpalvelujen toimialalle paikkatietopalvelujen tulosalueelle 1.1.2023 lukien paikkatietoasiantuntijan viran (50101011)
 • Kaupunkiympäristöpalvelujen toimialalle paikkatietopalvelujen tulosalueelle 1.1.2023 lukien kartoittajan toimen (50102014) kelpoisuusehtona kartoittajan perustutkinto.
 • Kaupunkiympäristöpalvelujen toimialalle kaupunkiympäristön hallinnon tulosalueelle 1.1.2023 lukien kaksi (2) taloussihteerin toimea (01TOI060) kelpoisuusehtona soveltuva koulutus.
 • Konsernipalveluihin taloushallintoon ja tarkastustoimeen ajalle 1.1.- 31.7.2023 määräaikaisen ja 1.8.2023 lukien vakinaisen controllerin viran (01TOI060) kelpoisuusehtona soveltuva korkeakoulututkinto (esim.
  kauppatieteiden kandidaatin/ maisterin tutkinto, amk-tradenomi) tai vähintään 5 vuoden kokemus vaativista talousjohdon tehtävistä.
 1. Lakkauttaa kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston esityksestä ilmenevät virat ja toimet

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 324 Seinäjoen kaupungin lausunto Etelä-Pohjanmaan liiton talousarvioehdotuksesta ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelmasta vuosille 2024 ja 2025
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää antaa edelle esittelytekstissä todetun lausunnon Etelä-Pohjanmaan liiton talousarvioehdotuksesta ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelmasta vuosille 2024 ja 2025.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Esa Nuottivaara Etelä-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsenenä; ei läsnä.

Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi tämän asian kohdalle valittiin Kati Ojaniemi.

§ 325 Kaupunkiympäristön toimialan taksat 2022 / Kaavoitukseen ja poikkeuslupiin liittyvien maksujen tarkistukset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Seinäjoen kaupungin kaavoitukseen uudet maksut liitteen mukaisesti ja että ne tulevat voimaan 1.12.2022 alkaen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 326 Lainasalkun korkosuojausrakenteen muutos / OP Ryhmä
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 327 Jäsenten ja varajäsenten valitseminen yhtymävaltuustoihin / Henna Rantasaaren ero ja uuden jäsenen valinta
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Henna Rantasaaren eron Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenyydestä ja valitsee Henna Rantasaaren tilalle
uuden jäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 328 Sopimus lentoasemapalveluiden ostamisesta Seinäjoen Lentoasema Oy:ltä
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää

 • merkitä tiedoksi yhtiön antaman selvityksen lentoaseman toiminnasta ja esitetyn tilinpäätöksen vuodelta 2022.
 • hyväksyy, että kaupungin vuoden 2022 maksuosuus ostopalvelusta, yhteensä 70 000 euroa + alv. laitetaan maksuun Seinäjoen Lentoasema Oy:lle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Jari Jokinen Rengonharju-säätiön hallituksen asiantuntijajäsenenä ja Johannes Karhu Seinäjoen Lentoasema Oy:tä omistavat Jossulla Oy:n toimitusjohtajana; eivät läsnä.

Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla toimi henkilöstöjohtaja Eija Pienimäki.

§ 329 Löytöeläinten hoidosta perittävät maksut
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelutekstistä ilmenevät löytöeläinten hoidosta perittävät maksut.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 330 Lausuntopyyntö ympäristöterveydenhuollon uudelleen organisoinnista / muutokset ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimukseen / yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen sopimuksen Seinäjoen kaupungin ja naapurikuntien (12 kuntaa) ympäristöterveydenhuollon yhteisestä toimielimestä. Kaupunginhallitus esittää sen hyväksymistä myös muille sopimuskunnille.

Lisäksi valtuustolle ja muille sopimuskunnille esitetään, että Ilmajoen kunta voi tulla sopimuksen sopimuskunnaksi 1.1.2023 alkaen edellyttäen, että se hyväksyy sopimuksen ehdot. Mikäli Ilmajoen kunta tulee sopimuskunnaksi, päivitetään sopimus tarvittavilta osin ja yhteistoimintajaostoon valitaan yksi luottamushenkilö myös Ilmajoelta eli Seinäjoen, Ilmajoen, Isonkyrön ja Lapuan alueelta valittaisiin 6 luottamushenkilöä muiden alueiden luottamushenkilöiden määrän pysyessä ennallaan.

Siirtyvän henkilöstön ja välineistön osalta noudatettaisiin samoja periaatteita kuin aikaisemmissa siirtymisissä on noudatettu muiden sopijaosapuolten kesken.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 331 Hyvinvointiraportti 2021
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy Hyvinvointiraportin 2021 ja lähettää sen edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Paula Risikko, p. 050 511 3107
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670
Rahoitusjohtaja Mika Itänen, p. 040 566 1245
Henkilöstöjohtaja Eija Pienimäki, p. 040 569 8339