Kaupunginhallitus hyväksyi tuulivoimakaavan tekemisen

Havainnekuva useista erikokoisista kerrostaloista, joiden ympärillä kadut ja puita.

Seinäjoen kaupunginhallitus muutti kokouksessaan 14.3. aikaisempaa päätöstään Törnävän uuden koulun toteutuksesta. Törnävän koulu päätettiin rahoittaa kiinteistöleasinginä. Lisäksi Törnävän puukoulu liitetään osaksi rahoitettavaa kiinteistöleasingiä. Tavoitteena on, että uusi Törnävän koulukokonaisuus on perusopetuksen käytössä viimeistään 1.8.2024.

Kaupunginhallitus päätti toimittaa Väylävirastolle ja ELY-keskukselle kannanoton, joka koskee Vt 19:n rakentamista ja Teppo–Isokoski-liittymää.  Seinäjoen kaupunki katsoo, että Tepontien ja Isokoskentien liittymä vaatii toimenpiteitä ja edellyttää lisärahoitusta liittymän parantamiseksi. Turvallisinta olisi rakentaa suunnitellusti yhteys valtatien 19:n ali sekä rinnakkaistiet Keski-Nurmontielle ja Atrian eritasoliittymään, sillä liittymän jättäminen nykyiselleen olisi liikenneturvallisuuden kannalta erittäin haasteellista.  Rakentamisessa tulee huomioida mahdollisuus liittymän muuttamiseksi tulevaisuudessa eritasoliittymäksi.

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen käynnistää Palopättäränmäen ja Isovuoren tuulivoimaosayleiskaavat. Samalla päätettiin yleiskaava-alueille määrättävistä rakennuskielto- ja toimenpiderajoituksista ja niistä hankkeista, joita rakennuskiellot ja toimenpidekiellot eivät koske. Päätöksenteon yhteydessä hallitus peräänkuulutti valmisteluprosessin avoimuutta ja aitoa asukkaiden kuulemista. Lisäksi hallitus edellytti hallituksen riittävää informointia valmistelun eri vaiheissa.

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Keskustan 1. kaupunginosan korttelia 17 sekä siihen liittyviä katualueita koskevan, vielä viimeisteltävän asemakaavaehdotuksen, virallisesti nähtävänä pidettäväksi. Ns. Lehtisen kortteli on asuin-, liike- ja toimistorakennusten alue ja rakennusten kerrosluku vaihtelee 5–12 välillä.

Kaupunginhallitus hyväksyi myös Hyllykallion 52. kaupunginosan kortteleita 4054 (osa) ja 4154 sekä niihin liittyviä katualueita koskevan, vielä viimeisteltävän asemakaavaehdotuksen virallisesti nähtävänä pidettäväksi.

Yhteenveto kaupunginhallituksen päätöksistä 14.3.
Kokouksen esityslista 14.3.