Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion määrärahojen muutoksia koskevat ehdotukset

Jouluvalaistu tori, jossa myyntikojuja ja ihmisiä.

Taloushallinto ja toimialat ovat yhdessä valmistelleet marraskuun valtuustokokoukseen talousarvion 2021 määrärahojen muutokset.

Lisämäärärahatarpeet johtuvat pääosin sosiaali- ja terveyspalvelujen ennakoitua voimakkaammasta kustannusten kasvusta, koronasta sekä elinvoimapalveluissa työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannusten lisäyksestä.

Lisämäärärahan tarpeista 15,8 miljoonaa euroa kohdentuu sosiaali- ja terveyspalveluihin. Summa muodostuu pääosin koronasta johtuvista lisäkuluista, erikoissairaanhoidon ostojen kasvusta (päivystys, korona, psykiatria) sekä lastensuojelun ja ikäihmisten palvelujen kasvaneista menoista. Tulot ovat kasvaneet n. 4,5 miljoonaan joten nettona sosiaali- ja terveyspalveluiden lisärahoitustarve on n. 11,3 miljoonaa.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää vuoden 2022 tuloveroprosentiksi 21,00 ja kiinteistöveroprosenteiksi seuraavat:

  • Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,45 %
  • Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,60 %
  • Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,65 %
  • Voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti 3,10 %
  • Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
  • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 6,00 %

Vuodelle 2022 tuloveron kertymäksi arvioidaan 242 500 euroa ja kiinteistöverokertymän määräksi 27,1 miljoonaa euroa.

Seinäjoen vuosikate on vuoden 2022 talousarviossa noin 27,6 miljoonaa euroa. Suunnitelman mukaiset poistot ovat 23,0 miljoonaa euroa. Vuosikate kattaa poistot 120 %:sti. Tilikauden tulos vuonna 2022 on 4,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Nettoinvestointien määrä (kaupunki ja liikelaitos) vuoden 2022 talousarviossa on ilman myyntivoittoja 35,6 miljoonaa euroa.

Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä muutti ehdotustaan investoinneista siten, että ensi vuoden talousarvioon varataan Kansalaistorin nurmiportaiden kunnostamiseen 100 000 euroa ja 900 000 euroa Toripaviljongin toteuttamiseen. Taloussuunnitelmaan vuodelle 2023 varataan 800 000 euroa Kansalaistorin kunnostuksen loppuun saattamiseen.

Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta ja veroista kokouksessaan 15.11.

Klaus Varis on ilmoittanut, ettei ota tietohallintojohtajan virkaa vastaan. Ensimmäiselle varasijalle valittu kauppatieteiden maisteri Sami Varjo on ilmoittanut, että hän ottaa tietohallintojohtajan viran vastaan ja hän aloittaa  tehtävässä tammikuun alussa 2022.

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä 8.11.2021
Kokouksen esityslista