Kaupunginhallitus hyväksyi sote- ja pelastustoimen kiinteistöjen omistusjärjestelyjen jatkovalmistelun

Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksyi sote- ja pelastustoimen kiinteistöjen myynnin jatkovalmistelua koskevan periaatepäätöksen.

Kun sosiaali- ja terveydenhuolto ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy vuoden 2023 alusta lukien  Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle, kaupungin ja kaupungin yhtiöiden omistukseen jää rakennuksia, joiden tarve on arvioitava.

Sote-kiinteistöjä selvittävä työryhmä on jaotellut kiinteistöt säilytettäviin ja luovutettaviin siten, että kiinteistöt voidaan säilyttää kaupungin tai sen yhtiöiden omistuksessa seuraavista syistä:

A. Strategisesti tärkeät kohteet, joita voidaan jalostaa kaavallisesti.
B. Liiketaloudelliset perusteet, jolloin omistaminen on kaupungille kannattavaa.
C. Mahdolliset muut syyt (suojelu, rakennuksen liittyminen laajempaan
palvelurakennukseen.)

Kaupunginhallitus päätti, että seuraavien kiinteistöjen myymistä voidaan edelleen valmistella. Myytäviä kohteita voidaan lisätä houkuttelevan myyntikokonaisuuden aikaansaamiseksi. Ellei kannattavia tarjouksia saada, kohteet tai osa niistä voivat jäädä kaupungin omistukseen.

Pajurinne, Leppäkuja
Tupasvilla, Jahtitaival 3
Simunanrannan palvelukeskus, Huhtalantie 76
Ylistaron toimintakeskus (ent. Lastenrannan pk), Prykyntie 4
Västinkartano, Västilänkuja 10 B
Palvelutalo Liisantupa, Paimenenpolku 2
Nurmon terveysasema, Valkiavuorentie 4
Ylistaron terveysasema, Västilänkuja 10 A
Peräseinäjoen paloasema, Urheilutie 2
Kiinteistö Oy Seinäjoen Paloasema ja varasto, Porttivahti 4
Hyllykallion Palvelutalo Oy, Opintie 1

Seinäjoen kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän väliset omaisuusjärjestelyt

Seinäjoen kaupunki ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri jatkavat neuvotteluja kiinteistöjen omaisuusjärjestelyistä.

Kaupungin tekemässä ehdotuksessa kaupungin omistamat K. Oy Seinäjoen Y-talon osakkeet (49 %) myytäisiin Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopirin kuntayhtymälle. Vuoden 2020 tilinpäätöksen mukaan kaupungin osakkeiden velaton arvo olisi noin 7,3–8.1 miljoonaa euroa

Seinäjoen kaupunki on valmis ostamaan EPSHP:n omistamat K. Oy Seinäjoen Tenavakodin  osakkeet (49 %) ja EPSHP:n omistaman tontin 500 000 euron kauppahinnalla.

Kiinteistö Oy Seinäjoen Sairaalanrinteen ja Kiinteistö Oy Seinäjoen Kipusiskojen osakkeet siirtyisivät Sevas Kodit Oy:lle kaupalla.

Seinäjoen kaupunki ostaisi EPSHP:n keskussairaala-alueella omistamat maa-alueet ja vuokraisi ne takaisin 50 vuoden vuokrasopimuksella. Vuokra on 5 prosenttia vuodessa kauppahinnasta ja indeksisidonnaisuus. BDO:n arvioima markkina-arvo on maa-alueille on 11,8 miljoonaa euroa.

Kärkeen uusi koulu

Kaupunginhallitus antoi Seinäjoen Palvelutalot Oy:n tehtäväksi uuden Kärjen koulun rakennuttamisen päiväkoti Tähden yhteyteen.

Kärjen alueen yhä kasvaessa ja myös osan Pajuluoman alueen lasten ohjautuessa Kärjen kouluun koulun oppilasmäärä kasvaa 320:sta noin 450:een ja koulusta tulee kokonaan 3-sarjainen.

Kaupungin ja seurakunnan yhteinen kiinteistöyhtiö Seinäjoen palvelutalot Oy rakennuttaisi koulun, jonka opetustilat kaupunki vuokraisi.

Kortteli, jossa nykyinen Kärjen koulu sijaitsee, kaavoitetaan uudelleen. Kortteliin osoitetaan todennäköisesti pääosin asuntorakentamista, mutta varaus nykyistä pienemmälle koululle on myös syytä jättää, koska Kärjen alueen rakentumisen jatkuessa alueelle tarvitaan mahdollisesti toinenkin alakoulu.

Johtavan rakennustarkastajan valinta

Johtavaksi rakennustarkastajaksi valittiin YAMK Katja Helenius aloittaa virassa viimeistään 1.4.2022.

Seinäjoen Lentoasema Oy:n osakeantiin osallistuminen

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että kaupunki osallistuu Seinäjoen Lentoasema Oy:n osakeantiin 80 000 eurolla.

Yhteenveto kaupunginhallituksen päätöksista 13.12.2021
Kokouksen esityslista 13.12.2021