Kaupunginhallituksella ei huomautettavaa Larvalan talon ja vanhan paloaseman purkamislupahakemuksista

Seinäjoen kaupunginhallituksella ei ole huomautettavaa purkamislupahakemuksiin, jotka koskevat Vapaudentien varrella sijaitsevaa ns. Larvalan taloa ja Kirkkokadun varrella sijaitsevaa vanhaa paloasemaa. Purkamislupahakemukset on tehnyt kaupunkiympäristötoimiala. Kaupunginvaltuusto hyväksyi keväällä 2021 alueen asemakaavan, joka mahdollistaa pääosin puukerrostalojen rakentamisen asemakaava-alueelle. Asemakaavasta on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen, joten alueen rakentaminen viivästyy.

Kaupunginhallitus ei löytänyt huomautettavaa myöskään Alakylän huonokuntoisen puukoulurakennuksen ja Kuulankatu 3:ssa sijaitsevan liike- ja asuinrakennuksen purkamishakemuksista. Alakylän koulua on tarkoitus laajentaa lähivuosina. Kuulankadulla sijaitsevan rakennuksen purkuluvan hakijana on Asunto Oy Kuulankatu 3 A c/o Minimani Yhtiöt Oy. Tyhjä rakennus puretaan uudisrakennuksen tieltä.

Kaupunginhallitus hyväksyi rakennustarkastajan ja ympäristöterveydenhuollon johtavan hygieenikon virat haettaviksi. Molemmat virat täytetään 1.1.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan. Rakennustarkastajan virkanimikkeen muutos johtavaksi rakennustarkastajaksi on laitettu vireille, ja kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto käsittelee asian 21.9.2021.  Virka julistetaan haettavaksi henkilöstöjaoston hyväksymällä virkanimikkeellä.

Yhteenveto kaupunginhallituksen kokouksen päätöksistä 20.9.