Kaupunginhallituksen 20.9.2021 kokouksen päätökset

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

324 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

325 § Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

326 § Rakennustarkastajan (johtavan rakennustarkastajan) viran haettavaksi julistaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus julistaa vapautuvan viran haettavaksi siten, että virka täytetään 1.1.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Virka julistetaan haettavaksi sillä nimikkeellä, jonka henkilöstöjaosto hyväksyy virkanimikkeeksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

327 § Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon johtavan hygieenikon viran haettavaksi julistaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus julistaa ympäristöterveydenhuollon johtavan hygieenikon viran haettavaksi siten, että virka täytetään 1.1.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.
SeiLab Oy:n hallitus huolehtii SeiLab Oy:n toimitusjohtajan valinnasta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

328 § Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi / kaupungin lausunto
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää antaa oheisen lausunnon koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi.

Päätös: Hyväksyttiin lausunnon sisällölliset asiat. Lausuntoa kuitenkin tiivistetään ja Seinäjoen kaupungin oma kanta kirjoitetaan lausunnon alkuun. Kuntaliiton näkemyksiä ei toisteta vaan niihin viitataan.

329 § Purkamislupahakemus / Vapaudentie 20 / lausunto
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus toteaa, ettei sillä ole huomauttamista asuin- ja talousrakennusten purkamislupahakemuksesta osoitteessa Vapaudentie 20, joka koskee kiinteistöä kiinteistötunnus 743-3-9903-7.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

330 § Purkamislupahakemus / Kirkkokatu 12 / lausunto
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus toteaa, ettei sillä ole huomauttamista vanhan paloaseman purkamislupahakemuksesta osoitteessa Kirkkokatu 12, joka koskee kiinteistöä kiinteistötunnus 743-3-3-1.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

331 § Purkamislupahakemus / Kustaantie 6 / lausunto
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus toteaa, ettei sillä ole huomauttamista koulurakennuksen purkamislupahakemuksesta osoitteessa Kustaantie 6, joka koskee kiinteistöä kiinteistötunnus 743-9-4-1.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

332 § Purkamislupahakemus / Kuulankatu 3 / lausunto
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus toteaa, ettei sillä ole huomauttamista Asunto Oy Kuulankatu 3 A liike-/asuinrakennuksen purkamislupahakemuksesta osoitteessa Kuulankatu 3, joka koskee kiinteistöä kiinteistötunnus 743-3-20-5.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

333 § Vaalikelpoisuuden menettäminen / varavaltuutettu Arja Hyytiä
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se toteaa varavaltuutettu Arja Hyytiän menettäneen vaalikelpoisuuden Seinäjoen kaupungin luottamustoimiin paikkakun-nalta muuton vuoksi.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää valtuuston puheenjohtajalle, että hän pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään kuntalain 17 § (2015/10) mukaisesti uuden vara-valtuutetun Suomen Keskusta ry:lle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

334 § Toimiohjeet tytäryhteisöjen, yhtiöiden ja säätiöiden hallituksiin valittavista luottamushenkilöistä / tarkennukset
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus täydentää aikaisempaa päätöstään niin, että Rengonharju-säätiön hallitukseen nimetään yksi varsinainen jäsen aiemmin nimettyjen lisäksi. Uuden hallituksen toimikauden hyväksytään alkavan 25.9.2021.

Lisäksi kaupunginhallitus tarkentaa aikaisempaa päätöstään Etelä-Pohjanmaan Ravikatsomo Oy:n hallitukseen valittavaksi ehdotetuista varsinaisista jäsenistä niin, että heitä on neljä (4) aiemman viiden sijasta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Kati Särmön ehdotuksesta Rengonharju-säätiön hallitukseen nimettiin aikaisemmin nimettyjen lisäksi Jyrki Rauhala.

Sirkka Penttilän ehdotuksesta Etelä-Pohjanmaan Ravikatsomo Oy:n hallituksen varajäseneksi ehdotettavista poistettiin Reijo Keski-Hynnilä ja Jesse Luhtalan ehdotuksesta ehdotetaan aikaisemmin varsinaiseksi hallituksen jäseneksi ehdotettua Voitto Välimäkeä hallituksen varajäseneksi.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Paula Risikko, p. 050 511 3107
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670