Katuvalojen toimivuuden merkitys korostuu syksyn tullen

Syksy saapuu ja illat pimenevät. Mutta minne ilmoittaa, jos havaitsee omassa lähiympäristössään rikkoutuneen tai toimimattoman katuvalon? Seinäjoen kaupungin katuvalojen, liikennevalojen ja niiden ohjauslaitteiden kunnosta, sekä huollosta vastaa Seiverkot Oy. Huomioithan, että kaupungille suoraan tulleet palautteet eivät välity automaattisesti Seiverkoille.

Katuvaloja koskevat palautteet ja vikailmoitukset käsittelee Seiverkot Oy

Katuvaloja koskevat palautteet ja vikailmoitukset voi jättää Seiverkkojen omaan katuvalojen vikailmoituspalveluun. Muuta palautetta ja palvelutilauksia (kaapelinnäyttö, puunkaato ja johtokarttatilaus) voit lähettää Seiverkkojen karttapohjaisella vikailmoituslomakkeella.

Kaupunkiympäristöä koskevat palautteet käsittelee Seinäjoen kaupunki

Jos haluat antaa palautetta jostain muusta kaupunkiympäristöön liittyvästä aiheesta, kuten katujen kunnossapidosta, joukkoliikenteestä, pysäköinninvalvonnasta tai puistoista, voit jättää palautteesi kaupungin sähköiseen palautepalveluun.