Happy Hobby – pilotti maksuttomasta harrastetoiminnasta Seinäjoella

Seinäjoen kaupunki pilotoi huhtikuusta alkaen maksuttomia harrasteryhmiä 10-15 vuotiaille lapsille ja nuorille, jotka eivät ole löytäneet omaa harrastusta tai harrastus on päättynyt esimerkiksi taloudellisista syistä. Harrasteryhmien sisällöt on johdettu lasten ja nuorten toiveista. Vetäjinä toimivat koulutetut nuoret ohjaajat. Toimintaa koordinoi kaupungin liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut sekä kansalaisopisto.

Seinäjoen hyvinvointilautakunta keskusteli kokouksessaan kesällä 2021 saavutettavan ja matalan kynnyksen harrastamisen merkityksestä lasten ja nuorten elämässä. Keskustelu oli vahvaa ja lautakunta tunnisti asian tärkeyden. Kokouksessa muodostettiin työryhmä, jonka tehtäväksi tuli toteuttaa pilottihanke lasten ja nuorten saavutettavan harrastustoiminnan vahvistamiseksi. Työryhmään kuuluu edustajia hyvinvointilautakunnasta ja nuorisovaltuustosta sekä liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluiden ja kansalaisopiston edustajia. Lisäksi mukana on Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry.

Loppuvuoden tavoitteena on pilotoida maksuttomia harrasteryhmiä niille lapsille ja nuorille, jotka eivät ole löytäneet omaa harrastusta tai harrastus on päättynyt esim. taloudellisista syistä.

Harrastusten sisällöstä on kerätty toiveita lapsilta ja nuorilta. Nuorten kautta on löytynyt myös ohjaajat ryhmille, jotka saavat PLU:n järjestämän ohjaajakoulutuksen ennen toiminnan alkua.

Seinäjoen kaupungin nuorisovaltuuston jäsenet ovat olleet suunnittelutyössä aktiivisesti mukana, jotta toiminnasta tulisi lasten ja nuorten näköinen kokonaisuus. Pilotin nimi ”Happy Hobby” kuvaakin ryhmien perimmäistä tarkoitusta.

Kolmella kokonaisuudella liikkeelle

Pilottivaihe lähtee liikkeelle huhtikuussa kolmena iltana viikossa kantakaupungin alueella. Pilottivaiheessa on mahdollisuus kokeilla palloilua, skeittausta, scoottausta, tanssia sekä kädentaitojen harrastamista. Kesällä mukaan tulee yleisurheilu.

Pilotissa on mukana myös paikallisia urheiluseuroja sekä järjestöjä.

Pilotin markkinointi starttaa maaliskuussa ja tavoitteena on, että kohderyhmän lapset löydetään eri toimijoiden avulla. Lapset ja nuoret voivat ilmoittautua eri ryhmiin halunsa mukaan viikolla 11 julkaistavan ilmoittautumislinkin avulla.

Tavoitteena on tuottaa lapsille ja nuorille mukava harrastus, uusia ystäviä ja hyvää mieltä nuorten ohjaajien opastamana.

Pilotoinnista hyvät käytänteet jatkoon

Pilotoinnin tulokset arvioidaan syksyllä 2022. Tavoitteena on, että lasten syrjäytymisen ennaltaehkäisy ja harrastamisen mahdollistaminen tulee kirjatuksi myös kaupungin hyvinvointistrategiaan.

”Vertaisohjaamiseen pohjautuva toiminta täydentää hienosti kaupungin muuta maksutonta harrastustoimintaa, kuten koulujen kerhotoimintaa sekä Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan yhteistä Harrastamisen Seinäjoen mallia”, toteavat viranhaltijat.

Katso lisätietoja Happy Hobby harrastetoiminnasta.

Lisätietoa Happy Hobby kokonaisuudesta

Jari Mäkelä, Liikuntatoimenjohtaja, 050 556 6187
Pekka Hautamäki, Nuorisotoimenjohtaja, 040 774 8480
Leena Kråknäs, Kulttuuritoimenjohtaja, 040 774 8559