Ehkäisevän päihdetyön Festaripakka panosti kesällä nuorten kohtaamiseen

Festaripakkavapaaehtoisia seisoo rivissä selin. Heillä on huomioliivit ja osalla on kädet ylhäällä.
Seinäjoella toteutetaan ehkäisevän päihdetyön Festaripakka-toimintamallia, jonka avulla pyritään ennaltaehkäisemään nuorten päihteiden käyttöä sekä edistämään vastuullista juhlimista ja päihteetöntä kaupunkiympäristöä. Festaripakka-toiminta painottuu kesäkauteen. Kuluneena kesänä toimintaa suunnattiin erityisesti nuorten kohtaamiseen.

Kesä-heinäkuussa Seinäjoen kaupungilla työskenteli kaksi Festaripakka-työntekijää. Kesätyöntekijät jalkautuivat Seinäjoella nuorten pariin ja tekivät Festaripakkaa tunnetuksi nuorten keskuudessa. Kohtaamisissa nuoret saivat kertoa kuulumisiaan sekä pohtia omia päihteisiin ja juhlimiseen liittyviä asenteitaan. Festaripakka-työntekijät vierailivat tapaamassa nuoria eri puolilla Seinäjokea 20 eri paikassa tai tilaisuudessa. Ennen kesälomien alkua nuoria käytiin tapaamassa yläkouluilla. Nuoria kohdattiin kesän aikana myös mm. koulujen pihoilla, uimarannoilla, Kessulassa, Tanelinrannassa koulun päättäjäisissä ja kesänuoppareilla. Festaripakka oli näkyvästi esillä kesän ajan myös Seinäjoen kaupungin nuorisopalveluiden Instagramissa tilillä @sjknuoriso.

Seinäjoen ehkäisevän päihdetyön toimijat kutsuivat vanhempia mukaan turvaamaan nuorten juhlimista Solar Sound Festivaalille, jota vietettiin elokuun toisena viikonloppuna Seinäjoella. Vapaaehtoisista aikuisista ja nuorisotyön ammattilaista koostuvia partioita oli liikkeellä molempina tapahtumailtoina. Jalkautumisen tarkoituksena oli tuoda turvaa nuorten illanviettoon, olla läsnä ja apuna tarvittaessa. Yhteensä partiot kohtasivat kahden illan aikana 2970 nuorta. Nuorten kanssa juteltiin, heille tarjottiin vettä ja tarvittaessa ohjattiin avun piiriin. Nuoret suhtautuivat aikuisten läsnäoloon myönteisesti ja kiittelivät, että paikalle oli tullut aikuisia heitä varten. Vapaaehtoisten aikuisten kanssa jalkautui työntekijöitä Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:stä, Palveluoperaatio Saappaasta, Seinäjoen kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksiköstä sekä nuorisotyöntekijöitä Seinäjoelta, Ilmajoelta ja Kauhajoelta.

Seinäjoen Festaripakka-toimintamalli

Festaripakka on Seinäjoella kehitetty vastuulliseen juhlimiseen kannustava toimintamalli. Taustalla on ollut kaupunkilaisten huoli alaikäisten päihteiden käytöstä ja häiriökäyttäytymisestä (Päihdetilannekysely 2017). Toimintamallia koordinoi Seinäjoen kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkö.

Festaripakka perustuu THL:n valtakunnalliseen Pakka-toimintamalliin, joka on alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn kehitetty menetelmä. Pakka-mallissa kaupungin eri toimijat, viranomaiset, järjestöt, tapahtumajärjestäjät, paikalliset kaupat ja ravintolat sekä asukkaat toimivat yhteistyössä. Festaripakka-toiminta on koettu erittäin tärkeäksi niin nuorten kuin vanhempienkin taholta. Jatkossa toimintaa pyritään kehittämään ympärivuotiseksi.

Lisätietoja: Henna Rantasaari, hyvinvointipäällikkö, 050 354 9311, henna.rantasaari@seinajoki.fi

Festaripakan ilme uusittiin yhteistyössä nuorisovaltuuston kanssa keväällä 2022.