Digiälykäs Seinäjoki tekee arjesta sujuvampaa ja helpompaa

Seinäjoen kaupunki toteuttaa digiohjelmaa 2022–2025

Seinäjoen kaupunki on laatinut digiohjelman vuosille 20222025. Digiohjelma on kaupungin strateginen toimenpideohjelma, joka tukee kaupungin jatkuvaa digitaalista kehittymistä.

Digitaalisuuden visiossa Seinäjoki on asukkaita ja yrityksiä palveleva digiälykäs kaupunki. Vuosittain päivitettävä digiohjelma toimii myös käytännön työkaluna valittaessa työn alle tulevia kaupungin omia tai valtioavusteisia kuntien yhteisiä kehityshankkeita.

Digiohjelmaa on työstetty tietohallinnon koordinoimana yhteistyössä toimialojen kanssa. Digiohjelman sparraajana on toiminut GoFore Oy.

Neljällä teemalla eteenpäin

Digiohjelman kaikki teemat pyrkivät tekemään arjesta sujuvampaa ja helpompaa.

Teemat ovat:

  • Digiälykkäät palvelut ja osallistaminen
  • Sujuvat prosessit
  • Tuloksellinen tiedolla johtaminen
  • Yritysten ja yhteisöjen digipalvelu

Digiälykkäät palvelut ja osallistaminen -teeman tavoitteena on uudistaa kaupungin palveluita sekä tukea asukkaiden asiointi- ja osallistumismahdollisuuksia. Asioinnin tulee olla asiointitavasta riippumatta sujuvaa ja helppoa. Käynnistyvistä toimenpiteistä keskeisimpiä ovat sähköisen asioinnin lisääminen, kohdennettujen mobiilipalvelujen tarvelähtöinen kehittäminen ja tuen tarjoaminen niille, joille sähköiset palvelut eivät ole hallussa.

Sujuvat prosessit -teeman tavoitteena on parantaa prosessien sujuvuutta määrittelemällä palvelupolut, tunnistamalla manuaalisia työvaiheita sisältäviä tehtäviä ja kehittämällä asiakkaiden sähköistä asiointia. Onnistuminen teknologisesti edellyttää mm. tietojärjestelmien uudistamista ja kehittämistä, osaamisen lisäämistä, prosessien kehittämistä sekä automatisointia.

Tuloksellinen tiedolla johtaminen -teema edellyttää uutta johtamisen kulttuuria sekä halua ja kykyä ymmärtää toimintaa. Toiminnassa syntyy dataa, jota hyödyntämällä älykkäillä ratkaisuilla kyetään tunnistamaan toimintaympäristön muutoksia, ennakoimaan tarpeita, tarjoamaan päätöksenteon tueksi tietoa sekä parantaa asiakaskokemusta. Tietojohtamisen tiekartta on edellytys tiedon johdonmukaiseen hyödyntämiseen päätöksenteon tukena.

Yritysten ja yhteisöjen digipalveluiden kehittämiseksi nousi useita toimenpiteitä, joista osa kohdistuu suoraan kaupungin tarjoamiin ja osa Into Seinäjoki Oy:n palveluihin. Tavoitteena on sujuvoittaa elinkeinotoimintaa harjoittavien asiointia sähköisillä palveluilla.

Kaupunginhallitus hyväksyi digiohjelman kokouksessaan maanantaina 24.1.

Lisätiedot:

rahoitusjohtaja Mika Itänen, p. 040 5661245, mika.itanen@seinajoki.fi
tietohallintojohtaja Sami Varjo, p. 050 5722145, sami.varjo@seinajoki.fi