Ylistaron kirjaston omatoimiaika houkuttelee uusiakin asiakkaita

Omatoimiaika Ylistaron kirjastossa

Lenkillä aamuseitsemän jälkeen. Poikkeaisinko kirjastossa lukemassa päivän lehden? Lauantaiehtoolla elokuvista tulossa. Nythän voisin hakea samalla varaamani ja noutamista odottavan kirjan varaushyllystä sunnuntailukemiseksi.

Ylistaron kirjaston ulko-ovi, minkä kautta omatoimiaikana kuljetaan.

Ylistaron kirjastossa on nyt mahdollista käydä paitsi palveluaikana myös omatoimiaikana. Se edellyttää kuitenkin rekisteröitymistä omatoimiasiakkaaksi.

Ylistaron kirjaston omatoimiajan tarjoamiin mahdollisuuksiin on tartuttu jo ensimmäisinä kuukausina. Kävijäluvut kertovat, että esimerkiksi helmikuussa 2017 kirjaston ovi avattiin jokaisena päivänä myös palveluajan ulkopuolella. Sisälle kirjastoon pääsevät vain käyttösääntöihin sitoutuneet, rekisteröidyt asiakkaat. Ovet aukeavat omaa kirjastokorttia ja aktivoitua tunnuslukua käyttämällä.

Ylistaron kirjastossa työskentelevät Tiina Malmivaara ja Leena Kristola ovat tyytyväisiä muutoksen sujumiseen. Sen jälkeen, kun automatiikka saatiin pelaamaan toivotusti, ongelmia ei ole ollut. Kirjasto on pysynyt siistinä myös omatoimiasiakkaiden jäljiltä.

Molemmat kirjastovirkailijat ovat huomanneet omatoimiajan houkutelleen kirjastoon myös uusia asiakkaita. Kiitosta uudistuksesta on tullut erityisesti vuorotyötä tekeviltä, joille laajentuneet aukioloajat mahdollistavat varausten noudon tai muun kirjastossa asioinnin heille sopivana aikana. Tavallisia omatoimiajalla kävijöitä ovat myös perhepäivähoitajat lapsiryhmineen tai vanhemmat lastensa kanssa.

Kirjasto toimii nyt entistä tehokkaammin myös vapaa-ajanviettopaikkana. Niinpä asiakkaiden käyttöön on hankittu esimerkiksi lautapelejä pelattavaksi. Uudet tilat ja omatoimiaika ovat lisänneet myös lehtiä lukevien määrää.

Omatoimiaikaa Ylistarossa on eletty joulukuun puolestavälistä lähtien. Kirjastolle Ylistaro-taloon remontoidut tilat suunniteltiin siten, että niiden tiedettiin palvelevan jatkossa kirjaston käyttäjiä myös palveluajan ulkopuolella. Käytännössä tämä merkitsi mm. automaatio- ja valvontatekniikan hankkimista ja käyttöönottoa.

Paula Mikkilä esittelee palautushyllyä.

Paula Mikkilä esittelee palautushyllyä, joka on yksi uusista automaateista Ylistaron monipalvelukirjastossa.

Kirjaston omatoimiaikaa voivat käyttää itsenäisesti kaikki sääntöihin allekirjoituksellaan sitoutuneet 15 vuotta täyttäneet kirjaston asiakkaat. Sitä nuoremmat voivat tulla sisään vain esimerkiksi perheenjäsenen mukana.

Omatoimiajan käyttöönotto ei vähentänyt Ylistaron kirjaston palveluaikaa eli yleisiä aukiolotunteja. Myös henkilökunnan työajat ovat entisellään. Kirjaston työntekijöitä voi lähestyä tuttuun tapaan kysymyksineen, varauspyyntöineen tai muine kirjastonkäyttöön liittyvine kysymyksineen. Työntekijät neuvovat myös omatoimikirjaston käyttäjiksi aikovia. Omatoimiajan myötä työntekijöiden ilta- ja aamurutiinit muuttuivat ja lisääntyivät.

Automaatit mahdollistavat lainaamisen, palauttamisen ja varausten noudon omatoimiajalla. Myös kirjaston tietokoneiden käyttö, langattoman verkon käyttäminen omalla laitteella sekä kopioiminen, skannaaminen ja tulostaminen monitoimikoneella on mahdollista.

Ylistaron kirjasto on paitsi omatoimikirjasto myös monipalvelukirjasto. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kirjastosta voi muun muassa kysyä neuvoa kaupungin palveluihin liittyvissä asioissa, hakea ja palauttaa Kelan lomakkeita, ostaa Seinäjoki-tuotteita sekä varata Ylistaro-talon kokoustiloja.

Kirjaston vakinainen työntekijämäärä lisääntyi muutoksen myötä kolmesta neljään. Aiemmin samassa talossa palvelutoimiston kansliassa työskennellyt Paula Mikkilä työskentelee nyt kirjastossa ja opiskelee kirjastoalaa tavoitteenaan alan ammattitutkinto.

Sirpa Pukkinen