Varhaiskasvatus lasten osallisuuden mahdollistajana

Kirjoitus on osa Moninaisen osallisuuden blogisarjaa.

Lapset ovat mukana varhaiskasvatuksen toiminnan suunnittelussa monin eri tavoin. Tätä ei moni ehkä tiedä. Seinäjoella on toimittu näin jo vuosia.

Lapset nähdään aktiivisina toimijoina, joiden katsotaan myös vaikuttavan monelle eri tasolla käytännön varhaiskasvatustyötä suunniteltaessa ja toteutettaessa. Tähän velvoittaa myös Varhaiskasvatuslaki.

Uuden Tähti päiväkodin ulkoalueelle päätettiin toteuttaa ympäristötaideteos. Taideteos vaati monen eri toimijan yhteistyötä. Lasten tuottamilla ideoilla, piirustuksilla ja kuvauksilla oli asiassa merkittävä rooli. Lopullinen teos, Isoset, muotoutui näiden pohjalta kuvataiteilija Jani Rättyän tulkitsemana.

Ainin (Hehkuilvekset) piirros ja toteutunut teos

Päiväkodinjohtaja Pauliina Suvisalmi kertoi: ”Saimme Tikkuvuoren päiväkotiin keväällä 2020 mielenkiintoisen pyynnön;  toteuttakaa lasten kanssa piirustuksia, joissa aiheena on erikoinen ystäväni. Päätimme ilomielin ryhtyä toteuttamaan pyyntöä. Erikoisia ystäviä piirrettiin päiväkodin 5- ja 6- vuotiaiden lasten kanssa. Muistamme lasten tekoprosessista sen, että he tekivät töitä erittäin innostuneesti ja erilaisista ystävistä tuli omanlaisia persoonia. Piirtämisen lomassa myös keskusteltiin erilaisuudesta ja ystävyydestä.”

Väinön (Salamasudet) piirros ja toteutunut teos.

Jani Rättyän sanoin: ”Taiteessa minua kiinnostaa muodon ja materiaalin tai värin ja pintojen voima. Elämän voi nähdä uusin silmin, tunnustelemalla materiaalikappaleita voi kokea jotain uutta. Taiteellinen työni on avata ikkunoita uusiin näkökulmiin ja luoda tunnesiteitä ihmisyyteen. Aiheet löytyvät usein läheltä, ihmisistä ja luontoa tarkkailemalla. Julkisissa teoksissa huomioin usein paikan historiaa ja sen erityisluonnetta.”

Tähti-päiväkodin pihassa Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Aija-Marita Näsänen ja taiteilija Jani Rättyä

Eija Ikola, Aija-Marita Näsänen, Pauliina Suvisalmi ja Päivi Martikkala
Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatus