Suunnittelun määräpäivä

Suunnittelu valmiina

Perjantaina 12.3.2010 oli kirjaston uudisrakennuksen suunnitelmien deadline. Silloin olivat valmiina niin arkkitehtisuunnitelmat, kalustesuunnitelmat, LVIA-suunnitelmat, rakennesuunnitelmat kuin geosuunnitelmakin. Sähkösuunnitelma puolestaan valmistui maanantaiksi 15.3. Suunnitelmien valmistumista seuraa urakkakilpailutus. Sen jälkeen kaupunginhallitus päättää, minkä nimisten yritysten työntekijät alkavat Seinäjoen kirjaston uudisrakennusta rakentamaan.

Suunnitteluvaihe oli käyttäjän näkökulmasta välillä kiireinen, mutta ehdottomasti antoisa ja hieno kokemus. Kirjaston suunnittelutiimi sai paneutua erilaisiin rakentamisen osa-alueisiin ja hankki ja sai tietoa monesta entuudestaan aivan vieraasta asiasta. Osastojen johtajat saivat miettiä ja ideoida omien osastojensa tulevaisuutta ja koko henkilökunta pääsi kommentoimaan piirustuksia luonnosvaiheissa. Ideoiden ja toiminnallisuusnäkökulman sovittaminen arkkitehtuuriin ei aina käynyt käden käänteessä, mutta jokaisesta asiasta päästiin lopulta yhteisymmärrykseen.

Suunnittelun punaisena lankana pidettiin muuntojoustoa. Tiloja ei saa suunnitella vain lähitulevaisuutta varten, vaan ne täytyy suunnitella siten, että ei suljeta pois mitään tulevaisuudessa todennäköistä kirjaston toimintamuotoa. Se on pitkällä aikavälillä taloudellista.

Asiakkaiden näkökulmaa suunnitteluun kirjasto haki tutustumalla tarkkaan erilaisiin asiakaskyselyihin, joita on toteutettu valtakunnallisesti. Myös ulkomaisiin kirjastorakennuksiin tutustuttiin silmälläpitäen sitä, miten kirjaston käyttäjät ovat ottaneet vastaan uusia palveluja. Paikallisesti nuorten fokusryhmältä, Säätiöltä, kysyttiin toiveita nuortenosaston suhteen.

Vaikka tilasuunnittelu on nyt valmis, ei kirjaston toiminnan suunnittelu ole sitä koskaan. Kirjaston toiminta ei ole vuodesta toiseen samanlaista, vaan kirjasto elää yhteiskunnan ja asiakkaiden tarpeiden mukana. Asiakastoiveet tulevat usein esille ihan jokapäiväisessä asiakaspalvelutilanteessa. Niitä voi myös antaa kirjallisesti pääkirjaston palautelaatikkoon, lähettää sähköpostilla, antaa puhelimitse tai vaikkapa kommentoimalla tätä blogia. Millaisia toiveita sinulla, hyvä asiakas, on kirjaston toiminnan suhteen?

Mervi Heikkilä
kirjastotoimenjohtaja