Strategia ja korona

02.04.2020, klo 10:01

Nyt keskellä koronan tuomaa poikkeusolojen aikaa, on hyvä katsoa Seinäjoen kaupunkistrategiaa ja sitä, miten sen linjaukset toimivat.

Strategian yhtenä arvoperustana on vastuullisuus. Strategian mukaan se on vastuuta kaupungin asukkaista ja yrityksistä, turvallisuudesta, tasa-arvosta ja kestävästä kehityksestä. Poikkeusoloissa vastuullisuus on korostunut ja näkynyt kaupungin käytännön tekoina niin asukkaille kuin yrityksille.

Strategiassa on viisi valintaa. Kuten koko strategia, myös nämä valinnat perustuvat erittäin myönteiseen tulevaisuudenkuvaan. Koronan kaltaisen kriisin mahdollisuutta ei ole osattu huomioida, eikä strategian perustana muutenkaan ole riittävästi riskiarviointia.

Strategian ensimmäisessä valinnassa, yrittäjyydessä, on korostettu vahvasti kaupungin ja yritysten kumppanuutta ja yhteistyötä. Se kumppanuus on tullut koronan yhteydessä teoiksi ja yhteisesti jaetuksi huoleksi.

Kaupunkiympäristössä, joka siis toinen valinta, esille nousee kaupungistumisen ja kestävän kehityksen haasteisiin vastaaminen. Liikenteen ja kuljetusten sujuminen, jotka koronan yhteydessä korostuneet, ovat strategiassa vähällä maininnalla.

Palveluissa korostetaan niiden merkitystä sujuvan ja turvallisen arjen takaamisessa. Samoin tuodaan digitalisaation merkitys vahvasti esille. Nämä teemat ovat nyt korona-aikana korostuneet, mutta tavalla jota ei voitu tai osattu ennakoida. Palveluissa strategiassa on vahvasti esillä kulttuuri ja koulutus, jotka koronatilanteessa asetettiin valtion toimesta erityistilaan ja siten niiden positiivisia mahdollisuuksia kaventaen. Tästä huolimatta koulutuspalvelut on kyetty tuottamaan digitalisaatiota ja erityisesti opetushenkilöstön osaamista hyödyntäen.

Elämäni Seinäjoki, eli osallisuutta korostava strategian kohta, on hämmästyttävällä tavalla osoittanut sisällöllisen merkityksensä koronan aikana. Asukkaiden aktiivisuuden, osallisuuden ja keskinäisen huolenpidon ja vapaaehtoistyön merkitys on korostunut huimasti koronan aikana. Tähän on pystytty vastaamaan monin tavoin ja samalla huomaten, miten upea järjestö- ja yhteisökenttä meillä Seinäjoella on.

Viides ja viimeinen strategiavalinta on johtaminen. Johtaminen on noussut aivan olennaisella tavalla korona-ajan keskiöön. Tätä poikkeusaikojen johtamista meillä ei ole strategiassa huomiotu, vaan painopiste on taloudessa ja henkilöstöjohtajamisessa.

Korona opettaa ainakin sen, että positiivisten visioiden ohella strategiatyössä tarvitaan myös varautumista sen kaiken hyvän turvaamiseen, mitä suomalainen kunta tarjoaa asukkailleen.

Erkki Välimäki, elinvoimajohtaja