Seinäjoki – missä on parannettavaa?

Kaupunkistrategia kertoo sen, missä Seinäjoen kaupunki hakee vielä parempaa tulosta ja tekemistä.

Yritysten menestys on strategian kärkivalinta. Seinäjoki haluaa palvella yrityksiä vielä paremmin ja nopeammin. Kaupunki antaa palvelulupauksen vastata yrittäjien pyyntöihin 24 tunnin kuluessa. Seinäjoki lupaa myös tarjota yhä parempia yritysalueita, kehittää yritystoiminnan ekosysteemejä sekä vahvistaa startup- ja kasvuyrityskulttuuria.

Työvoiman saatavuus on tulevien vuosien vaikeimpia haasteita. Seinäjoki ottaa vastuun työllisyydenhoidosta ja myös tukee oppilaitostensa toimintaa osaavan työvoiman kouluttamisessa.

Seinäjoki kaupungistuu, mutta vielä on monta askelta otettavana paremman kaupunkiympäristön rakentamisessa. Seinäjoki haluaa lisää elämää kaupunkikeskustaan mm. mahdollistamalla asukas- ja työpaikkamäärän kasvun 50%:lla vuoden 2022 tasosta.

Seinäjoki haluaa olla paremmin saavutettava. Kaupunkistrategiassa kaupunki sitoutuu sekä omin toimin että edunvalvontaa vahvistamalla niin tie- kuin rautatieyhteyksien jatkuvaan sujuvoittamiseen.

Korona-aika nosti esille kaupunkilaisten toiveet hyvien palvelevasta ja turvallisesta kaupunkiympäristöstä. Seinäjoella on mahdollisuus tarjota hyvä asuinympäristö kaupungissa ja maaseudulla.

Seinäjoella on opiskelijoiden arvioimana Suomen paras ammattikorkeakoulu. Kaupunkistrategia asettaa kaupungille tavoitteen olla opiskelijalle paras kaupunki. Kaupungilla on paljon tehtävää opiskelijoille vetovoimaisen ja palvelevan kaupungin rakentamiseksi.

Kaupungin ydintehtävä on hyvien palveluiden järjestäminen ja tuottaminen. Kaupungin asukkaat ovat tutkitusti hyvin tyytyväisiä kaupungin palveluihin. Tästä hyvästä halutaan pitää kiinni ja siksi myös jatkuvasti kehittää nykyisiä palveluita.

Kaupunkistrategian toteutumista seurataan vuosittain. Niin onnistumiset kuin epäonnistumiset kaupunkistrategian toteutuksessa nostetaan rakentavalla tavalla esille.

Erkki Välimäki, elinvoimajohtaja