Seinäjoki, Ilmajoki ja Isokyrö valmistelevat yhteisen työllisyysalueen

Vuoden 2025 alusta vastuu työllisyydestä siirtyy kuntien muodostamille työllisyysalueille. Silloin TE-toimistojen toiminta päättyy ja niiden henkilökunta siirtyy työllisyysalueille.
Ilmakuvassa näkyy Seinäjoen kaupunkikeskustaa ja lakeutta taustalla.

Seinäjoella uutta yhteistyötä rakennetaan kolmen kunnan eli Seinäjoen, Ilmajoen ja Isokyrön yhteistyönä. Muodostuva työllisyysalue käsittää n. 38 000 työikäistä, joiden palveluista työllisyysalue vastaa. Työllisyysalue palvelee myös alueen yrityksiä ja työnantajia heidän työvoimatarpeeseen vastaamiseksi.

Uudella työllisyysalueella tulee työskentelemään arviolta n. 70-80 työllisyydenhoidon ammattilaista.

Työllisyyden kuntakokeilut jatkuvat vuoden 2024 loppuun saakka. Kuntakokeilut kattavat jo merkittävän osan niistä tehtävistä, mitä uuden työllisyysalueen tehtäviin tulee kuulumaan. Siksi Seinäjoen, Ilmajoen ja Isokyrön työllisyysalueella on hyvät lähtökohdat kohti vuotta 2025.

Työllisyyden hoito on koko kunnan asia. Kannustetaan ja tuetaan jokaista työnhakijaa kohti työllistymistä!

Erkki Välimäki, elinvoimajohtaja, toimialajohtaja