”Seinäjoen ykkösmesta”

Kirjaston asiakaskysely

Kirjaston vuosittaisen asiakaskyselyn aiheena olivat tänä vuonna aikakauslehdet. Halusimme tietää, kuinka paljon asiakkaat lukevat lehtiä ja millaisia toiveita heillä on kokoelmia kohtaan. Lisäksi kysyttiin tyytyväisyydestä palveluun ja aukioloihin, ja vapaata palautettakin sai antaa. Kyselyyn vastasi ennätysmäärä asiakkaita, noin 500!

Kyselyn perusteella kirjastopalveluihin ollaan Seinäjoella hyvin tyytyväisiä. Peräti 98 % kaikista vastanneista piti kirjastopalveluja hyvinä. Aukioloajatkaan eivät ole vastaajien mielestä hullummat, vaan 85 % on niihin tyytyväisiä. Hajontaa toki oli toimipisteiden välillä. Ylistaron kirjaston aukioloon oltiin hyvin tyytyväisiä, eikä ihme, sillä siellä on tilojen vaihdon ja remontin myötä pystytty ottamaan käyttöön omatoimiaika, joka lisää kirjaston aukioloa reippaasti. Varsinainen omatoimiaika ei valitettavasti ole helposti otettavissa käyttöön kirjaston kaikissa toimipisteissä, mutta mahdollisten peruskorjausten tai muiden muutosten myötä sitä täytyy aina toimipistekohtaisesti selvittää.

Pääkirjasto Apilan uutisalue.

Kuva: Jukka Kontkanen

64 % vastanneista luki kirjastossa aikakauslehtiä tai lainasi niitä kotiin. Toivottuja lehtien aihepiirejä olivat lasten lehdet, kulttuuri, ruoka, puutarha, historia ja urheilu. Toiveet tosin vaihtelivat toimipisteestä toiseen. Kirjaston digitaalinen aikakauslehtipalvelu eMagz ei kyselyn mukaan ollut asiakkaille tuttu. Vain 4,8 % oli käyttänyt sitä. Suurin syy käyttämättömyydelle oli tietämättömyys palvelusta. Monet myös mainitsivat pitävänsä enemmän paperilehdistä. Osa vastaajista käytti tietokonetta ”jo muutenkin liikaa” tai sen käyttö oli ”tervanjuontia”, joten lehdet luettiin mieluummin perinteisessä muodossa.

Avoimet vastaukset

Avoimissa vastauksissa kirjastojen asiantunteva ja ystävällinen henkilöstö sai tavattoman paljon kiitosta. Myös kokoelmat, tapahtumat ja viihtyisät tilat saivat useita mainintoja. Ehdottomasti eniten kritiikkiä puolestaan sai pääkirjaston parkkipaikkatilanne. Asiakkaat kokivat, että parkkipaikkoja on liian vähän ja ne ovat aina täynnä. Kokoelmista erityisesti e-kirjakokoelmaa toivottiin kasvatettavan, muutama valitteli aineiston pitkistä varausjonoista ja joku maininta tuli myös liiasta melusta. Kaikkiaan kriittisiä palautteita oli kuitenkin hyvin vähän.

Olemme kirjastossa hyvin kiitollisia kaikista palautteista ja kehitysehdotuksista! Niitä tullaan käsittelemään henkilöstökokouksissa ja niihin mietitään yhdessä järkeviä ratkaisuja. Pitkään hiertäneestä parkkipaikkatilanteesta pyritään jälleen keskustelemaan kaupunkiympäristön toimialan virkamiesten kanssa, sillä asia ei ole kirjaston päätettävissä.

Kaikkiaan kyselyn tuloksista henki tyytyväisyys ja kiitollisuuskin kaupungin toimivista kirjastopalveluista. Erityisesti minua ilahdutti alla oleva sitaatti, joka kertoo siitä, että kirjasto mielletään matalan kynnyksen paikaksi.

”Sijainti ja puitteet ovat erinomaiset ja henkilökunta mukavaa ja osaavaa. Mielenkiintoista luettavaa löytyy niin paljon kuin ehtii lukea ja Jaaksi-salissa ja lukuportaikossa järjestetään kiinnostavia tapahtumia. Näin työttömän näkövinkkelistä kirjastopalveluiden ilmaisuus on ihana asia ja se osaltaan tekee kirjastopalveluiden käyttämisen kynnyksen matalaksi. Kirjastoon uskaltaa mennä ihan tavallisena maijameikäläisenä, sinne mennäkseen ei tarvitse sopia johonkin tiettyyn muottiin.”

On aivan mahtavaa olla töissä tässä Seinäjoen ykkösmestassa, kuten kirjasto oli eräässä vastauksessa nimetty.

Mervi Heikkilä
kirjastotoimenjohtaja