Seinäjoen pääkirjaston uudisrakennus – usein kysyttyä

Milloin uudisrakennus on valmis?

Uudisrakennus tulee olemaan valmis alkuvuodesta 2012. Muutto ja RFID-muutos tarroituksineen sulkee koko pääkirjaston noin neljäksi kuukaudeksi vuodenvaihteessa.

Uudisrakennuksen valmistuttua alkaa Aallon kirjaston remontti ja vanha talo on pois käytöstä noin vuoden. Aallon kirjastoon jäävät aineistot tulevat todennäköisesti olemaan pois käytöstä tämän ajan.

Miten saa kirjastopalvelua, kun pääkirjasto on muuton vuoksi kiinni?

Pääkirjaston ollessa muuton vuoksi kiinni palvelevat Seinäjoen lähikirjastot asiakkaita. Esimerkiksi Hyllykallion ja Nurmon kirjastot sijaitsevat aika lähellä Seinäjoen keskustaa. Pääkirjastosta lainatuille aineistoille annetaan pitkä laina-aika, joten asiakkaille ei kerry sakkoja kiinniolon vuoksi.

Valitettavasti myös kirjastoautot joutuvat olemaan pois liikenteestä jonkin aikaa muuton vuoksi. Lehtitupa yritetään pitää auki pitempään, mutta sekään ei välty kokonaan kiinniololta.

Miten käy Lehtituvan?

Kirjaston Lehtitupa pyritään säilyttämään toimivana koko rakentamisen ajan. Varsinaisen muuton aikana Lehtitupakin saattaa olla jonkin aikaa pois käytöstä. Kun kirjaston uudisrakennus on valmis, Lehtituvan palvelut siirtyvät uudisrakennuksen katon alle. Lehtitupa muuttuu tällöin uutisalueeksi, jossa asiakkailla on luettavissa sanoma- ja aikakauslehdet, kuten ennenkin ja lisäksi on käytössä tietokoneita tietokantoineen ja e-lehtineen. Kun uudisrakennus on valmis, Lehtituvan rakennus todennäköisesti puretaan.

Tuleeko uudisrakennukseen kahvila?

Kyllä, uudisrakennukseen tulee kahvila. Se tulee sijaitsemaan uutisalueella.

Onko lastenosasto saman katon alla kuin aikuistenosasto?

Kyllä, pääkirjaston lastenosasto tulee sijaitsemaan uudisrakennuksessa, samoin kuin suurin osa aikuisten aineistoista, musiikkiosasto, nuortenosasto ja uutisaluekin. Uuden lastenosaston nimi on Piilomaa Lea Pennasen ”Piilomaan pikku aasi” –kirjan mukaan. Lastenosastosta on pyritty suunnittelemaan paitsi esteetön ja helposti tavoitettava, myös hauska, elämyksellinen ja lasten viihtymisen huomioon ottava osasto. Asiointi lastenrattaiden ja –vaunujen kanssa Piilomaassa tulee olemaan sujuvaa ja helppoa.

Vanhan kirjaston lastenosasto jää lähinnä ryhmäkäyttöön ja sinne jää ryhmäkäyttöön tarkoitettuja aineistoja.

Tuleeko uuteen kirjastoon oleskelu- ja lukupaikkoja?

Kyllä, kirjaston uudisrakennukseen tulee sekä hiljainen lukusali opiskelijoita ja muita aineistoon syventyjiä varten että paljon mukavia oleskelu- ja työskentelypaikkoja eri osastoille.

Miten kirjaston palvelut muuttuvat uuden rakennuksen myötä?

Uuden kirjastorakennuksen ja RFID-tekniikan käyttöönoton myötä kirjastossa tapahtuu muutoksia. Itsepalveluautomaatteja tulee lisää ja ne ovat helppokäyttöisempiä kuin nykyinen automaatti. Aineistot palautetaan kokonaan automaation avulla. Myös siihen pyritään, että varaukset olisivat itse haettavissa varaushyllystä.

Nuorten ja musiikin aineistot sijaitsevat uudessa rakennuksessa samassa tilassa. Tässä tilassa sijaitsee myös esimerkiksi nuorten tiedotuspiste JIBBO ja hieno musiikin kuunteluhuone.

Uuteen kirjastoon tulee myös näyttelypaikkoja – vitriinejä ja näyttelyseiniä sekä kirjaston omille että ulkopuolisille näytteilleasettajille. Erilaiset tilat kuten monitoimitila, atk-luokka ja lukuportaikko tapahtumatiloineen mahdollistavat erilaisten tapahtumien, opetustuokioiden ja kokoontumisten järjestämisen aivan toisella tavalla kuin vanhassa kirjastossa.

Luku- ja työskentelypaikat ja langaton internet-yhteys koko talossa mahdollistavat sen, että kirjastossa voi paitsi syventyä kirjaston omiin aineistoihin, myös opiskella ja tehdä vaikka etätöitä entistä helpommin. Myös asiakastietokoneiden määrä kasvaa nykyisestä.

Tavoitteena on viihtyisä, moderni kirjastotila, jossa on antoisaa ja elämyksellistä viettää aikaa ja tutustua erilaisiin aineistoihin. Se tulee toivottavasti olemaan kaikkien seinäjokelaisten yhteinen olo- ja työhuone.

Millainen parkkipaikkatilanne on tulevaisuudessa?

Kirjaston uudisrakennuksen välittömään läheisyyteen tulee isohko parkkipaikka.

Mitä aineistoja Aallon kirjastorakennukseen jää?

Aallon kirjastotalo remontoidaan alkuperäiseen asuunsa. Sinne jäävät historia-aineistot, taideaineistot ja maakuntakokoelma. Esimerkiksi elämäkerrat, historiatietokirjat, arkkitehtuuri- ja taidekirjat ovat siis lainattavissa Aallon kirjastosta. Myös mikrofilmit jäävät Aallon kirjastoon.

Lastenosastolla tulee olemaan ryhmäkäyttöön tarkoitettuja aineistoja, kuten lukemistosarjoja ja aihepaketteja.

Alakerran nykyinen lehtivarasto jää lehtivarastoksi, mutta kirjavarastoon pyritään remontoimaan harjoittelutila ilmaisukasvatuksen alkeisryhmille. Alakertaan saadaan toivottavasti myös yhdistetty soitto- ja elokuvahuone.

Lisätietoja
kirjastotoimenjohtaja Mervi Heikkilä, 06-416 2320
mervi.heikkila(at)seinajoki.fi