Kirjaston palveluja kehitetään asiakkaita kuunnellen

Yhteiskunta elää jatkuvassa muutoksessa, joten myös kirjastojen on pysyttävä kehityksessä mukana. Aluehallintovirastojen myöntämät hankeavustukset ovat merkittävä panos nimenomaan kirjastojen kehittämiseen. Hankkeet mahdollistavat uudistuksia, kouluttautumista ja kokeiluita, joita ei perusrahoituksella voitaisi toteuttaa. 

Kirjastokimpan yhteinen Parasta palvelua – Eepos -hanke alkoi viime syksynä. Yhtenä sen tavoitteista on tehdä asiakaslähtöisestä kehittämisestä luonteva ja jatkuva osa Eepos-kirjastojen toimintaa.  

Asiakaskyselyllä lisätietoa

Syksyllä hankkeessa tehtiin laaja asiakaskysely, jonka perustella todettiin asiakkaiden olevan jälleen hyvin tyytyväisiä kirjastojen palveluun. Tuloksista nousi kuitenkin esille yksi selkeä havainto: vain 38 % vastaajista oli täysin samaa mieltä siitä, että he voivat vaikuttaa kirjaston aineistoihin, palveluihin ja tapahtumiin. 

Tulokset vahvistivat, että asiakkaat tulee ottaa entistä vahvemmin mukaan kirjaston arkeen jo palvelujen suunnitteluvaiheessa. Muutoin vaarana on, että kirjasto toteuttaa palvelua, joka ei kiinnosta asiakkaita. Oikein kohdennetut palvelut tuovat myös taloudellista kannattavuutta.  

Yleisötilaisuus yhdenvertaisesta kirjastosta

Saimme hankkeeseen kumppaniksi kokeneen kouluttajan ja palvelumuotoilijan Marjo Kamilan. Marjon innostus sekä projektipäällikön tsemppaus tarttui laajaan joukkoon eeposlaisia ja kevään aikana monissa kirjastoissa on päästetty asiakkaat ääneen erilaisissa tilaisuuksissa ja kampanjoissa.  

Seinäjoen pääkirjastolla on parhaillaan käynnissä projekteja, joihin on otettu mukaan myös kohderyhmiin kuuluvia. Yksi niistä liittyy nepsy-välineiden lainaamiseen, toinen varatun aineiston noutamiseen ja kolmas äskettäin eläköityneiden palvelujen kehittämiseen.

Pauliina esittelee kirjaston monipuolisia palveluja Hyvinvointipäivässä, joka järjestettiin huhtikuulla yhdessä ikääntyvien hyvinvointia edistävien toimijoiden kanssa.

Kirjastossa TET-harjoitteluaan tehneet nuoret ovat kirjanneet unelmiensa kirjastopäivään liittyviä toiveitaan ja ideoineet parannuksia kirjastotilaan.  

Toukokuulla pääkirjastolla järjestetään Yhdenvertaisempi ja turvallisempi kirjasto -tilaisuus, jonne jokainen on tervetullut. Tilaisuudessa pohditaan yhdessä, miten voisimme lisätä turvallisuuden tunnetta ja tehdä kirjastosta aidosti syrjimättömän. 

Yhdessä tekeminen kannattaa

Yhdessä kehittämisen hyödyt ovat jo nyt kiistattomat. Asiakkaat kertovat kirjaston palveluista seikkoja, joita emme itse tule edes ajatelleeksi. Ideointiin löydetään näin aivan uusia näkökulmia. Työpajoihin osallistuneet jakavat äärettömän tärkeää tietoa omasta arjestaan ja tavastaan käyttää kirjastoa. Vuorovaikutus asiakkaiden kanssa on noussut uudelle tasolle.  

Tiina tekee prototyyppiä uusista hyllyopasteista. Asiakkaat testasivat opasteiden toimivuutta ennen kuin ne toteutetaan pysyvämmin.

Näistä oivalluksista voi syntyä ratkaisuja, joiden vaikutukset ulottuvat laajalle. Tärkeää oppia on sekin, että kehittäminen ei aina tarkoita resurssien lisäämistä. Joskus pieni asenteen tai toimintatavan viilaus saattaakin muotoilla palvelun paremmaksi. Parasta palvelua – Eepos -hanke päättyy vuoden lopussa, mutta kirjastoissa työ jatkuu, ja asiakkaat pääsevät taatusti jatkossakin enemmän ääneen.   

Paula Nurmesniemi