Omavalmentaja osallisuuden tukena

Kirjoitus on osa Moninaisen osallisuuden blogisarjaa.

Jokaisella ihmisellä on oikeus työhön. Työ on tärkeää toimeentulon kannalta, koska rahaa tarvitaan jo pelkästään hengissä pysymiseen. Lisäksi osana työyhteisöä oleminen on merkityksellistä; tasavertaisena oleminen muiden yhteisön jäsenten kanssa tuo sisältöä ja arvostuksen tunnetta omaan elämään. Pitkittynyt työttömyys vaikuttaa sekä psyykkiseen että fyysiseen hyvinvointiin, mutta ennen kaikkea itsetuntoon. Yhteiskunnan vauhdilla pyörivien rattaiden kyydistä putoaminen tapahtuu usein huomaamatta, eikä takaisin kyytiin nouseminen tapahdu välttämättä kovinkaan helposti.

Jokaisen asiakkaan tarpeet ovat yksilölliset. Jokaisella on omat haasteensa, jotka määräävät tekemisen tahdin. Asiakkaan omat tavoitteet ovat se suunta, jonka mukaan polun rakentaminen kohti työelämää alkaa. Jokaisen itsevarmuuden rakentuminen sekä voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen tapahtuu erilaisella rytmillä. Toisille riittää esimerkiksi oikea kuntouttavan työtoiminnan paikka oikeaan aikaan, toisille parempi on selvitellä omaa työ- ja toimintakykyä laajemmin ja edetä rauhallisempaan tahtiin.

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajana olen se henkilö, joka kulkee asiakkaan rinnalla ja vie häntä eteenpäin. Joskus juostaan käsi kädessä vauhdilla eteenpäin, toisina hetkinä seistään liikennevaloissa paikallaan ja odotetaan vihreän valon syttymistä. Tavoitteena on tehdä itseni tarpeettomaksi, ja siirtyä rinnalla kulkijan roolista selän taakse rohkaisemaan asiakkaitani heidän omalla tiellään heidän itsensä valitsemaan suuntaan. Työskentelyn keskiössä on asiakas itse, sekä hänen omat toiveensa tulevaisuudelle. Yhteinen matka on mahdollinen vain riittävän luottamuksen pohjalta, koska vain sen kautta saadaan riittävän vahva kivijalka yhteiselle työskentelylle.

Äärimmäisen tärkeää on saada kokemus siitä, että asiakas tulee nähdyksi ja kuulluksi. Koen, että minun tehtäväni on vahvistaa asiakkailleni sitä ajatusta, että aina on toivoa ja mahdollisuuksia. Asiakas on itse aina omassa elämässään osallinen jossain, ja jos yksi ovi ei aukea, varmasti on toinen kahva johon tarttua. Asiakkaan omalle vastuulle jää tehdä se päätös, miten ison osan omasta potentiaalistaan hän on valmis ottamaan käyttöön.

Tiia Haapajärvi
Omavalmentaja
Seinäjoen ja Ilmajoen kuntakokeilu, työllisyyspalvelut