Muuttokynnys

Seinäjoki loistaa kaupungin elinvoimaisuutta koskevissa mittareissa ja vertailuissa. Koko 2000-luvulta ei löydy mittausta, jossa Seinäjokea ei löytyisi kärkijoukosta. Hyvä näin.

Mutta miksi tämä Seinäjoen elinvoima ei näy eri kaupunkeihin muuttohalukkuutta vertailevissa mittareissa. Niistä tuoreimmissa muuttohalukkuus Seinäjoelle vertautuu Savonlinnan ja Mikkelin tasolle ja niitäkin heikommaksi. Näin on siitä huolimatta, että Seinäjoki saa koko ajan muuttovoittoa.

Muuttohalukkuutta koskevissa mittauksissa on Seinäjoen osalta yksi ryhmä, jolla on hyvin positiivinen näkemys Seinäjoesta. Nämä ovat niitä, jotka asuvat tai ovat asuneet Seinäjoella. Kun kaupungin tuntee, voi Seinäjokea suositella myös asuinpaikkana.

Seinäjoen ongelma on edelleen heikko tunnettavuus. Erityiseksi ongelmaksi se kasvaa kun heikko tunnettavuus yhdistyy negativiisiin mielikuviin kaupungista. Seinäjoen osalta se tarkoittaa käsityksiä Seinäjoesta sisäänpäin kääntyneenä, ahdasmielisenä, kulttuuriltaan köyhäna ja heikosti saavutettavana kaupunkina. Kaikki ominaisuuksia, jotka Seinäjoen tuntevat tietävät vääristyneiksi.

Positiivisen elinvoiman ja alhaisen muuttohalukkuuden ristiriidasta tulee lähiaikoina lisäselvitystä Timo Aron selvittämänä. 

Mutta meidän jokaisen seinäjokisen tehtävänä on tuon muuttokynnyksen madaltaminen. Omalla esimerkillämme ja viesteillä me voimme saada tämänkin mittarin kuntoon.