Vuoden 2023 lukuhaasteessa muutoksesta kertovia kirjoja

Vuosi vaihtui uuteen, samoin Seinäjoen kaupunginkirjaston lukuhaaste. Tuoreessa haasteessa luetaan tai kuunnellaan muutoksesta kertovia kirjoja. Muutos voi tapahtua joko ihmisen omassa elämässä tai häntä ympäröivässä maailmassa.

Lukuhaastevihon voi entiseen tapaan hakea kirjastosta tai printata kirjaston kotisivulta. Valittavia kohtia on tänäkin vuonna 30, mutta 25 täytettyä kohtaa riittää, jotta voi osallistua kirjakaupan lahjakortin arvontaan. Lukuaikaa on vuoden viimeiseen päivään saakka. Lomakkeen ehtii palauttaa kirjastoon 7.1.2024 mennessä.

Mistä siis löytäisi esimerkiksi uuteen työpaikkaan pestautumisesta tai eläkkeelle jäämisestä kertovan kirjan? Missä kirjassa rakastumista kuvattaisiin kiinnostavalla tavalla? Onko olemassa opuksia, joissa henkilö tekeytyy toiseksi tai muuttaa suhtautumistaan johonkin ideologiaan? Mikä kirja kertoisi lapsen syntymästä tai adoptiosta, lemmikin ottamisesta tai keksinnön mukanaan tuomasta muutoksesta?

Vinkkejä eri kohtiin sopivista kirjoista voi saada kirjastosta, lukuhaasteen Facebook-ryhmästä ja Instagramia seuraamalla. Lukukokemukset ja suositukset ovat tervetulleita! Myös Eepos-verkkokirjastoon on koottu listoja sopivien kirjojen löytämiseksi ja valinnan helpottamiseksi.

Innostamme tarttumaan ennakkoluulottomasti kaikenlaiseen kirjallisuuteen eli romaanien ja tietokirjojen lisäksi myös esimerkiksi runoihin, sarjakuviin, novelleihin, valokuvateoksiin, esseekokoelmiin ja näytelmiin.

Rohkeasti yli genrerajojen

Päättynyt Seinäjoen kaupunginkirjaston vuoden 2022 lukuhaaste houkutteli lukemaan kirjoja, joissa eletään tai vieraillaan erilaisissa ympäristöissä. Haaste otettiin tälläkin kerralla innokkaasti vastaan ja täytettäviä haastevihkoja haettiin kirjastosta tai printattiin käyttöön useita satoja. Palautettujen lomakkeiden sisällöstä päätellen lukijat ylittivät rohkeasti genrerajoja haastekirjoja valitessaan. Kirjoja luettiin tällä kertaa enimmäkseen suomen kielellä.

Kuten aiempinakin vuosina, myös äskettäin päättyneenä, osa mukaan lähteneistä luki tai kuunteli kirjoja omaksi ilokseen eri haastekohtien innoittamina. Täytettyjä vihkosia palautui kirjastoon määräaikaan mennessä noin 70, lisäksi täyden lukulistan jakoi Facebookissa 14 henkilöä. Kokonaismäärä on suurin piirtein sama kuin vuosi sitten.

Valtaosa osallistuneista oli tälläkin kertaa aikuisia, mutta myös lapsilta saatiin takaisin täytettyjä listoja.  Joissakin perheissä haasteeseen on lähdetty mukaan usean eri-ikäisen perheenjäsenen voimin, mikä on ilahduttavaa.

Kiitos kaikille viime vuoden haasteeseen osallistuneille ja eri tavoin lukukokemuksiaan jakaneille. Kirjakaupan lahjakortin voittaneelle on ilmoitettu henkilökohtaisesti. Lukemisen ja kuuntelemisen iloa myös kaikille uuteen haasteeseen mukaan lähteville.

Sirpa Pukkinen