Mitä ihmeen tägitystä?

Kirjastossa tägitetään

Suomen kieleen kehnosti istuva sana, tägitys, kaikuu nyt Seinäjoen pääkirjastossa usein korviin. Mitä se oikein on?
Tägitys tarkoittaa kirjaston aineistojen, eli kirjojen, lehtien, musiikin, elokuvien ja muiden asiakkaiden käytössä olevien materiaalien merkkaamista uusilla tarroilla eli tunnisteilla. Tägit eli RFID-tarrat ovat tulevaisuuden teknologiaa. Tällä hetkellä aineisto tunnistetaan ja lainataan viivakoodin avulla, jatkossa sitten RFID-tunnisteen avulla.

Virkailija tägittää kirjoja.

Tägin liimaaminen kirjaan.

RFID-teknologia otetaan pääkirjastossa käyttöön siitä syystä, että kirjaston uudisosan lainaus- ja palautusautomaatit olisivat asiakkaille helppokäyttöisempiä ja nopeampia. Lainaus- ja palautustapahtumat ovat myös ergonomisempia, millä on merkitystä etenkin henkilökunnalle.
RFID-teknologia mahdollistaa halutessamme myös monia uusia asioita, kuten esimerkiksi karttasovellusten, älyhyllyjen tai inventointityökalun käyttämisen.

Koko pääkirjaston aineistojen merkkaaminen RFID-tunnisteilla ei ole pieni urakka, sillä aineistoa on avohyllyissä, autoissa ja erilaisissa varastoissa yhteensä 250 000 kappaletta. Jokainen kirja ja lehti on käsiteltävä erikseen, tarroitettava ja tallennettava tunnisteeseen oikea koodi. Käsiparien lisäksi tähän tarvitaan konversioasema eli tietokone, jossa on vaadittava ohjelmisto, viivakoodinlukija ja RFID-lukija.

Kirjan tietojen lukeminen konversioasemalla

RFID:n tuomien etujen houkuttelemina ja Opetus- ja kulttuuriministeriön myötämielisen tuen ansiosta olemme kuitenkin urakkaan ryhtyneet. Alun perin tägitys oli tarkoitus tehdä muuton yhteydessä, mutta se olisi pitkittänyt kirjaston kiinnioloa entisestään, joten päätimme tehdä sen hiukan etuajassa.

Asiakkaiden arjessa tägitys ei vielä näy. Tämän ja ensi viikon tägitykseen tarvittavat ihmiset ja konversioasemat uurastavat varastoaineistojen kimpussa. Viikolla yhdeksän eli hiihtolomaviikolla tägitetään kirjastoautojen aineistot, jolloin autot valitettavasti ovat poissa ajosta. Viikkojen kymmenen ja yksitoista aikana (5.3. – 18.3. 2012) tägitetään pääkirjaston avokokoelmien kaikki aineistot, ja silloin pääkirjasto on kiinni. Tuolloin onneksi kaikki lähikirjastot ovat kuitenkin auki ja kirjastoautot jo kiertävät normaalisti.
Kiinniolot koettelevat tietenkin sekä asiakkaiden että henkilöstön kärsivällisyyttä, ja olemme pahoillamme niistä aiheutuvista haitoista. Mutta kunhan vuosi kallistuu loppuaan kohden ja kirjaston upea uudisosa uusine tekniikoineen on täydessä toiminnassa, luulen, että olemme kaikki tyytyväisiä.

Mervi Heikkilä
kirjastotoimenjohtaja