”Luin kaikki lukemattomat omat kirjat ja naapurinkin.”

Asiakaskyselyn aiheena kirjastojen sulkeminen keväällä

Seinäjoen kaupunginkirjasto kerää jatkuvasti asiakaspalautetta useilla eri kanavilla. Yksi tärkeä keino palautteen saamiseksi on vuosittainen asiakaskysely. Tänä vuonna kyselyllä selvitettiin erityisesti kevään koronasulun vaikutuksista kirjastonkäyttöön ja ihmisten arkielämään. Kyselyyn oli mahdollista vastata lokakuun ajan netissä tai paperilomakkeella.

Vastauksia saatiin 207. Vastauksista 72 % koski pääkirjastoa, lähikirjastoja ja kirjastoautoja koskevia vastauksia oli alle 10 % yksikköä kohti. Vastaajista 86 % oli naisia, 14 % miehiä. Vastaajista puolet oli iältään 36–65-vuotiaita, nuoria aikuisia oli vajaa neljännes ja senioreita samoin. Vain muutama lapsi tai nuori vastasi kyselyyn.

Kevään sulkuaikana käytetyt palvelut

Kirjastot sulkeutuivat koronavirustilanteen takia 18.3., uloslainaus voitiin aloittaa 11.5. ja kirjastot päästiin avaamaan jälleen 1.6. Sulkuaikana normaali kirjastonkäyttö ei ollut mahdollista. Käytössä olivat vain sähköiset ja etäpalvelut.

Vastaajat olivat sulkuaikana käyttäneet eniten Eepos-verkkokirjastoa. Sitä oli sulkuaikana käyttänyt 65 % vastaajista ja vielä useampi (76 %) käytti edelleen. Verkkokirjastossa voi mm. hakea aineistoja, tehdä varauksia ja uusia lainoja.

Toiseksi eniten vastaajat olivat käyttäneet e-kirjapalvelua. Sitä oli käyttänyt neljännes vastaajista ja yhtä moni käytti edelleen. Eepos-kirjastot satsasivat e-kirja ja e-äänikirjoihin sulkuaikana lisämäärärahan. Kysyntä oli silti suurempaa kuin tarjonta.

Aineistovinkkejä kirjaston eri somekanavilla oli käyttänyt myös neljännes vastaaja. Verkkoaineistovinkkejä käytti sulkuaikana 14 % ja 11 % käyttää niitä edelleen.

Kirjastokino saatiin käyttöön huhtikuun alussa, kesken sulkuajan. Se tavoitti kuitenkin asiakkaat heti hyvin. Vastaajista 18 % oli käyttänyt Kirjastokinoa sulkuaikana, mutta enää 8 % käytti sitä edelleen.

Kirjaston palveluita, tapahtumia ja tiloja kaivattiin

Käsinkirjoitettu lappu, jossa teksti "Moi on ikävä teitä.".

Viesti asiakkaalta, joka ikävöi kirjastoa kevään sulkuaikana.

Kyselyllä selvitettiin myös, mitä palveluita oli kaivattu sulkuaikana. Vastaajista 80 % oli kaivannut lainauspalvelua, 55 % varausten noutoa ja 40 % lehtien lukua. Aikuisille suunnattuja tapahtumia oli kaivannut 26 % ja lapsille suunnattuja tapahtumia 14 % vastaajista. Kirjastotilojen käyttömahdollisuutta opiskeluun, työntekoon ja ajanviettoon oli kaivannut 25 % vastaajista. Avoimissa vastauksissa mainittiin mm. lasten osastot, soittohuone Pommari, nuortentila Kupla, käsityötilat, kahvila, tapahtumatilat ja kirjastoautot.

Kirjastojen sulkeminen oli vaikuttanut vastaajien elämään monella tavalla. Kirjoja oli ostettu tai lainattu tuttavilta. Kaupallisia e-kirjapalveluja oli myös hyödynnetty. Jotkut olivat ehtineet varautua sulkemiseen lainaamalla varastoon tarpeeksi kirjoja. Toisilla lukeminen oli vähentynyt. Opiskelu oli vaikeutunut, kun tarvittavaa kirjallisuutta ja lähdemateriaalia ei saanut. Kirjaston tietokoneita oli kaivattu asioiden hoitamiseen ja e-lehtien lukuun. Kirjastokäynti mainittiin useissa vastauksissa osana arkirutiinia. Kirjaston ilmapiiriä, tunnelmaa ja tuttavien tapaamista kirjastossa kaivattiin. Lapsiperheet kaipasivat yhteistä kirjastokäyntiä. Lasten oli ollut vaikea ymmärtää, miksi kirjastoon ei voinut mennä. Vastauksista tuli ilmi, että sulkuaikana arkielämä oli ollut ankeampaa ja yksinäisempää. Elämänlaatu oli tuntunut huonommalta.

Koronatilanne jatkuu

Tätä kirjoitettaessa koronatilanne on jälleen heikentynyt Etelä-Pohjanmaalla ja Seinäjoella huolestuttavasti. Alueellinen yhteistyöryhmä Nyrkki on suositellut kirjastoille vain lainaustoiminnan järjestämistä. Vaikka lehtien luku, opiskelu, työskentely ja harrastustoiminta kirjastojen tiloissa ei ole juuri nyt mahdollista, on lainauspalvelu ja varausten noutomahdollisuus kuitenkin merkittävä helpotus kevääseen verrattuna. Vaikeassa tilanteessa pyrimme palvelemaan niin hyvin kuin pystymme.

Kirjaston palveluihin ja aukioloaikoihin ollaan tyytyväisiä

Vastaajat arvioivat kyselyssä myös tyytyväisyyttään kirjastojen aukioloaikoihin ja palveluihin. Tyytyväisyys aukioloaikoihin oli 4,3 asteikolla 1–5. Joko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä oli 88 % vastaajista. Kirjaston palvelut saivat arvosanaksi 4,6 asteikolla 1–5. Tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä oli 94 % vastaajista. Ylistaron kirjaston omatoimiaika sai kiitosta. Muissa lähikirjastoissa toivottiin lisää aukiolotunteja sekä aamuun että iltaan. Tämä toive onkin toteutumassa lähivuosina, kun omatoimikäyttö tulee mahdolliseksi myös Peräseinäjoella, Nurmossa ja uuden M-talon sairaalakirjastossa.

Avoimissa vastauksissa kiitettiin pääkirjaston pyhäaukioloa. Henkilökunnan asiantuntemus ja ystävällinen palvelu sai kiitosta kaikissa kirjastopisteissä. Kirjastoautojen iltapysäkit ja pikalainojen saatavuus mainittiin. Saimme monia toiveita ja konkreettisia ehdotuksia, joita voidaan toteuttaa palvelujen kehittämisessä.

Jatkuva palaute on meille tärkeää. Palautetta voi jättää milloin vain Seinäjoen kaupungin sähköisen palautejärjestelmän kautta ja verkkokirjaston kautta.

 

Kirsti Länsikallio
vs. kirjastotoimenjohtaja