Kokemuksia harjoittelusta

Harjoitteluaika Seinäjoen kaupunginkirjastossa

Hei! Olen Arttu Ruuska, kolmannen vuoden kirjasto- ja tietopalvelualan opiskelija Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. Opintoihin sisältyy viiden kuukauden mittainen harjoittelu, jonka suoritin Seinäjoen pääkirjastossa. Tällä kirjoituksella haluan avata harjoittelijan näkökulmasta kirjastotyön sisältöä sekä kertoa kokemuksiani harjoittelusta.

Harjoittelun alkutaipaleet ovat tutustumista ja tapailua uusiin työtehtäviin, työkavereihin, työskentelytiloihin sekä työkäytäntöihin. Kuten missä tahansa muutoksessa, uuden aloittaminen ja sopeutuminen ottaa oman aikansa. Ensivaikutelma Seinäjoen pääkirjaston henkilökunnasta oli hyvin positiivinen; koko kirjaston henkilökunta otti meidät harjoittelijat avoimin mielin vastaan, ja tunsin oloni heti tervetulleeksi. Hyvät ensiaskeleet harjoittelulle antoivat myös hyvin suunniteltu harjoitteluohjelma sekä alkuvaiheen perehdytys. Tuleville harjoittelijoille annankin neuvoksi sen, että harjoittelupaikalta kannattaa vaatia jonkinlaista harjoitteluohjelmaa, jossa näkyvät harjoittelun aikaiset suunnitellut työtehtävät. Harjoittelun aikana on sitten hyvä seurata, onko kaikkia suunniteltuja tehtäviä päässyt tekemään.

Asiakaspalvelua

Asiakaspalvelutyö. Sitä asiakkaille näkyvä kirjastossa tapahtuva työ pääosin on. Harjoittelussa pääsin työskentelemään pääkirjaston eri osastoilla, kohtaamaan erilaisia asiakkaita, tarjoamaan apua ja neuvoa, opastamaan, vastaamaan heidän tiedontarpeisiinsa ja ennen kaikkea kuuntelemaan. Kuten missä tahansa asiakaspalvelutyössä, myös kirjastossa vaaditaan vuorovaikutustaitoja, kykyä asettua asiakkaan asemaan. Pyrin aina löytämään asiakasta tyydyttävän vastauksen, vaikka välillä se voikin olla haastavaa.

Kirjastotyö on toki paljon muutakin kuin asiakaspalvelutyötä. Ei kaikki kirjastotyö tapahdu asiakkaiden silmien ulottuvilla, vaan kirjastossa tehdään paljon niin sanottua sisätyötä. Yleensä tämä sisätyö liittyy kokoelmanhoitoon eli aineiston hankintaan ja valintaan, luettelointiin, poistoon, karsintaan ja arviointiin. Lisäksi kirjastossa toteutetaan paljon erilaisia projekteja ja hankkeita, joiden valmistelu ei välttämättä näy suoraan asiakkaille. Kokoelmatyössä mukavinta oli päästä näkemään ja saamaan ensisilmäys uuteen saapuvaan aineistoon.

Ohjaustaitoja tarvitaan

Kirjastoalan tuleva kehitys viittaa yhä enemmän pedagogisten ohjaustaitojen hallintaan. Harjoittelussa olen huomannut, että näiden taitojen tärkeydestä puhuminen opinnoissani ei ole tuulesta temmattua. Seinäjoen pääkirjastolla tehdään paljon koulujen ja kirjaston välistä yhteistyötä, mikä näkyy esimerkiksi erilaisina opastuskäynteinä, tiedonhaun opetuksena, vinkkauksina. Jokapäiväisessä asiakaspalvelutyössäkin pääsin opastamaan asiakkaita esimerkiksi tietokoneiden, tulostamisen, kopioinnin tai kirjaston verkkopalveluiden kanssa. Opastus- ja ohjauskokemusta sain myös asiakkaille järjestettyjen digiopastusten ja -vinkkausten pitämisestä.

Tutustuin myös niin sanottuihin hakeutuviin kirjastopalveluihin, asiakkaille tarjottaviin ”liikkuviin” kirjastopalvelun muotoihin. Kahtena eri päivänä pääsin kirjastoauton sekä kirjaston kotipalvelun matkaan. Harjoittelussa huomasin, että nämä palvelut ovat niitä tarvitseville asiakkaille yhtä tärkeitä kuin perinteinen fyysinen kirjasto. Siksi onkin tärkeää, että kirjastoissa näiden palveluiden tulevaisuus turvataan.

Arttu Ruuska.

Kuvan otti Jani Lahti

Edellä mainittujen työtehtävien lisäksi pääsin muun muassa…
…osallistumaan erilaisiin tapahtumiin (mm. Kummajaisten kirjasto)
…pitämään satutuokion sekä osallistumaan kirjavinkkaukseen
…työskentelemään viikon ajan Ylistaron monipalvelukirjastossa ja näkemään pienemmän yksikön toimintaa (kiitos heille)
…osallistumaan lapsille suunnatun Pulmaario-ohjelmointipajan vetämiseen
…purkamaan asiakaskyselyn tuloksia
…osallistumaan kielikahvilaan
…tutustumaan kirjaston kaukopalvelutoimintaan
…vastaamaan kirjaston Instagram-tilistä viikon ajan
…kokoamaan näyttelyn aikuisten osaston kauno- ja tietokirjapuolelle jne. jne.

Harjoittelu vahvisti näkemyksiäni kirjastotyöstä sekä antoi paljon luottamusta ja vahvistusta sille, että olen oikealla alalla. En ole vielä valmis, mutta tuskinpa sitä on koskaan. Harjoittelun aikana huomasin toden teolla, että kirjastoala kehittyy koko ajan, joten on oltava valmis kehittymään sen mukana.

Samalla kun opin paljon kirjastotyöstä, opin myös tärkeitä työyhteisötaitoja; muun muassa vuorovaikutusta työkavereiden ja esimiehen suuntaan sekä itsensä ja työpaikan välisen suhteen pohtimista (missä näen itseni työyhteisössä, mitkä ovat vahvuuteni). Huomasin, että jokaiselle kyllä löytyy paikkansa työyhteisössä, ja jokaisen taidot ja osaaminen pääsevät hyötykäyttöön. Tuleville harjoittelijoille antaisinkin muutaman vinkin, jotka pätevät varmasti jokaisessa harjoittelupaikassa.

Kysy, kuuntele, ihmettele

Harjoittelu ja jokainen harjoittelupaikka vaativat harjoittelijalta paljon uusien asioiden omaksumista melko nopeaankin tahtiin. Kannattaakin siis kysellä, jos jokin asia jää epäselväksi. Kysyminen osoittaa myös kiinnostusta asioita, harjoittelupaikkaa ja työkavereita kohtaan. Yhtä tärkeää on myös kuunnella ja ottaa muut työkaverit huomioon. Välillä on hyvä jopa ihmetellä ja hämmästellä harjoittelupaikan joitakin käytäntöjä, sillä siitä voivat oppia molemmat, sekä työpaikka että harjoittelija.

Epäonnistumisia ei kannata pelätä, sillä jokainen meistä tekee niitä. Virheistä oppii parhaiten, ja kaikki virheet ovat kyllä korjattavissa. Kukaan ei oleta, että osaat kaiken valmiiksi.

Ole avoin kaikelle työlle

Harjoittelun aikana kannattaa ottaa vastaan mahdollisimman monipuolisesti erilaisia työtehtäviä. Kun saat kokemusta erilaisista tehtävistä, osaat jatkossa työskennellä laajemmin koko kirjastokentässä. On hyvä myös poiketa oman mukavuusalueen ulkopuolelle, sillä väistämättä eteen tulee myös vähemmän mukavia työtehtäviä (minulle tällaisia tehtäviä olivat esiintymiset, esimerkiksi satutuokiot ja kirjavinkkaukset). Niistäkin kyllä selviää ja saa itseluottamusta, sen totesin harjoittelun aikana.

Kannattaa myös kysyä ja esittää omia toiveita harjoittelun aikaisista työtehtävistä. Jos sinulla on esimerkiksi erityisosaamista jostakin asiasta, se kannattaa tuoda esille ja hyödyntää harjoittelussa. Se osoittaa aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta. Seinäjoen pääkirjastossa meille harjoittelijoille annettiin hyvin mahdollisuuksia vaikuttaa harjoitteluohjelmaan, mistä iso kiitos harjoittelupaikalle.

Kiitän Seinäjoen pääkirjastoa mukavasta ja antoisasta harjoittelujaksosta. Monipuoliset ja kiinnostavat työtehtävät, mukavat työkaverit sekä välitön ilmapiiri tekivät harjoittelusta antoisan kokemuksen. Otan tästä paljon oppia ja vinkkejä jäljellä oleviin opintoihin sekä tulevaan työelämään.
Kiitän myös niitä tuhansia asiakkaita, jotka käyvät kirjastossa ja joita olen saanut palvella. Teitä varten tätä työtä teemme, ja te mahdollistatte ja ylläpidätte kirjastolaitoksen jatkuvuutta.

Emmeköhän vielä tapaa joissakin merkeissä myös jatkossa.
Toivotan kaikille hyvää alkanutta vuotta 2019 sekä mukavia hetkiä kirjastossa.

Arttu Ruuska

Kiitokset Artulle harjoittelusta! Ensi viikolla kokemuksistaan kertoo kirjastoharjoittelija Jani Lahti.