Kirjasto kannustaa aktiiviseen kansalaisuuteen

Kirjastot tunnetaan etenkin kirjallisuuden ja kirjojen paikkoina, mutta kirjojen lainaaminen ei suinkaan ole kirjastojen ainoa tehtävä. Nykyinen kirjastolaki luettelee yleisille kirjastoille monia tavoitteita. Yksi niistä on aktiivisen kansalaisuuden, demokratian ja sananvapauden edistäminen.

Demokratiatyö kirjastossa

Kirjastoissa demokratiatyötä tehdään monin eri tavoin ihan joka päivä: Kaupunkilaisille tarjotaan tiloja työskentelyyn, opiskeluun ja muiden ihmisten tapaamiseen sekä erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen. Kirjaston materiaalit ja tietoliikenneyhteydet avaavat lähes rajattomat mahdollisuudet oppia ja innostua uusista asioista. Kirjaston järjestämät opastukset kaventavat digikuilua eri väestöryhmien välillä.

Demokratiatyötä on osaltaan myös kirjojen lainaaminen sekä muu lukemisen ja lukutaidon edistämiseen tähtäävä toimintamme. Kansalaisten riittävä lukutaito kun on demokraattisen yhteiskunnan tärkeimpiä peruspilareita.

Kohtaamispaikkana kirjasto

Tämän vuoden aikana Seinäjoen kirjastoissa on syvennetty demokratiatyötä entisestään aluehallintoviraston rahoittamassa Kohtaamispaikkana kirjasto -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on tukea vuorovaikutusta kaupungin päättäjien ja asukkaiden välillä. Kohderyhmänä ovat erityisesti nuoret, naiset ja maahanmuuttajat. Hankkeessa toteutetaan paneelikeskusteluja Seinäjoen kirjastoissa.

Hankkeessa on tehty yhteistyötä Seinäjoen alueen oppilaitosten ja yhdistysten kanssa. Niiden kautta on tavoitettu nuoria ja maahanmuuttajia, ja he ovat päässeet vaikuttamaan tilaisuuksien sisältöön.

Pääkirjastossa on ollut jo kaksi tilaisuutta. Seinäjoen lukion ja Sedun opiskelijoille tehdyn kyselyn perusteella aiheeksi valikoitui hyvinvointi ja kulttuuri. Tästä aiheesta keskusteltiin keväällä. Maahanmuuttajille suunnatun selkokielisen keskustelun aiheena oli yrittäjyys ja työ. Se järjestettiin elokuussa.

Apila-kirjaston paneeli 30.8., jossa keskustelemassa olivat Fia Hafiz, Satu Ahopelto, Aki Ruotsala ja Rijal Gobinda. Fasilitaattorina Manar Ameli.

Marraskuussa keskustelutilaisuuksien sarja jatkuu lähikirjastoissa. Ylistaron kirjastossa pureudutaan kaupungin talousasioihin 2.11. Nurmon kirjastossa tartutaan nuoria puhuttaviin ajankohtaisiin asioihin tiistaina 15.11 ja Peräseinäjoella keskustelun keskiössä tiistaina 22.11. on hyvä asuminen lapsiperheiden näkökulmasta.

Hanke jatkuu tämän vuoden loppuun asti, mutta kirjaston työ aktiivisen kansalaisuuden, demokratian ja sananvapauden edistäjänä ei lopu siihen. Kirjastot ovat jatkuvasti kohtaamispaikkoja, joissa on tilaa monipuoliselle tekemiselle, erilaisille ihmisille ja monenlaisille näkemyksille sekä kirjoille ja lukemiselle.

Elina Hokkanen
Kohtaamispaikkana kirjasto -hankkeen projektipäällikkö