Kirjasto ja politiikka

Voiko yksittäinen kansanedustajaehdokas pitää vaalikiertueensa lähtölaukauksen kirjaston Lukuportaikossa? Entä voiko pitää vaalipaneelin kirjaston aukioloaikana? Miksi kirjasto osallistuu jonkin tapahtuman markkinointiin, mutta toisen ei?

Tämäntyyppisiä kysymyksiä joudutaan kirjastoissa pohtimaan yhä useammin. Pohdinnoille saa onneksi yleensä tukea lakipykälistä, erityisesti uudehkosta kirjastolaista. Sillä on paljon tavoitteita ja yksi niistä on edistää aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Laki myös asettaa kirjastolle monenlaisia tehtäviä. Kokoelmat, tieto, kulttuurisisällöt ja lukemisen edistäminen mainitaan. Samoin tilojen tarjoaminen oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan. Myös yhteiskunnallisen ja kulttuurisen vuoropuhelun edistäminen asetetaan laissa kirjaston tehtäväksi.

Mervi Heikkilä ja Halloranin taivastelija-perhe.

Kirjastoissa järjestetään hyvin monenlaisia tapahtumia, vaikkapa Taivastelijoiden tapaamisia.

Suomen kirjastoilla on siis aivan riittämiin duunia. Monesti joudutaankin pähkäilemään, miten eri tarpeet ja tehtävät toteutetaan tasapuolisesti kirjaston arjessa, rajallisten tilojen ja resurssien puitteissa. Koetamme parhaamme mukaan tarjota faktaa ja erilaisia näkemyksiä mielipiteiden muodostuksen tueksi, ja samalla kuitenkin pyrimme myös kunnioittamaan asiakkaiden erilaisia vakaumuksia ja näkemyksiä. Kirjasto on kaikkia varten, eikä kenellekään mielestäni saisi kirjaston yleisissä tiloissa tulla sellaista oloa, että painostetaan ajattelemaan tai uskomaan tietyllä tavalla.

Monenlaiset tapahtumat ja tilaisuudet kuuluvat kuitenkin nykypäivän kirjaston arkeen. Viimekin vuonna Seinäjoen kirjastoissa järjestettiin yhteensä melkein kuusisataa erilaista tapahtumaa. Monet niistä olivat yhteistyötilaisuuksia eri toimijoiden kanssa. Se tarkoittaa pääkirjastossa tietyin ehdoin tapahtumanjärjestäjälle ilmaista tilaa ja kirjaston osallistumista tilaisuuden markkinointiin. Hyvin monet poliittisesti sitoutumattomat yhdistykset ja toimijat voivat olla kirjaston yhteistyökumppaneita ja yhteiset tapahtumat rikastavat kirjaston tarjontaa asiakkaiden hyväksi. Varsinaiset poliittiset puolueet tai yksittäiset ehdokkaat on kuitenkin koettu hiukan haastaviksi – olisiko kirjaston imago tasapuolisena ja sitoutumattomana toimijana vaarassa, mikäli markkinoisimme yksittäisen puolueen tapahtumaa? Tämän vuoksi on päädytty siihen, että yksittäiset puolueet eivät ole kirjaston yhteistyökumppaneita, mutta tiloja ne voivat vuokrata siinä kuin muutkin toimijat.

Yksittäisen puolueen sijasta kutsumme kirjastoon mielellämme kaikki puolueet yhtä aikaa. Esimerkiksi Apilan Lukuportaikossa järjestetään tänäkin keväänä eduskuntavaalien alla kaksi isoa vaalipaneelia ja muitakin vaaliaiheisia tapahtumia on tulossa.

Kaikkiaan kirjaston pyrkimys on siis olla tasapuolinen, kaikkia huomioiva ja päätöksenteossa läpinäkyvä. Koemme, että rimamme on korkealla, ja varmasti kompurointeja ja virhearviointeja sattuu, niin kuin elämässä yleensäkin. Meille saa myös mieluusti antaa palautetta ja vinkkejä paremmista toimintatavoista. Rakennetaan yhdessä entistä parempia kirjastopalveluja lähtökohtina kirjastolain mainitsemat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus.

 

Mervi Heikkilä
kirjastotoimenjohtaja