Kirjan tie tilauslistalta lainaajalle

Kirjalla on monia vaiheita ennen kuin kirja on asiakkaalla

Monikaan kirjastonkäyttäjä ei ole ehkä tullut ajatelleeksi, minkälaisten vaiheiden kautta kirjat päätyvät kirjaston hyllyyn asiakkaiden lainattaviksi. Kirjastoilla on monenlaisia käytäntöjä kirjojen tilaamiseen, mutta seuraavassa tekstissä perehdytään Seinäjoen pääkirjaston kirjojen tiehen.

Suurin osa kirjoista tilataan kustantajien ennakkolistojen perusteella, mutta ilmestyvistä kirjoista saadaan tietoa muutakin kautta. Myös asiakkaiden hankintatoiveet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon.

Kolme kansiota, joissa on kirjojen valintalistoja.

Kirjaston osastonjohtajat valitsevat aineiston omille osastoilleen. Valintojen perusteella hankintaosasto tilaa kirjat ja vie niistä lyhyet tiedot kirjastojärjestelmään. Tässä vaiheessa asiakaskin jo näkee Seitti-verkkopalvelusta, että jokin teos on tilattu kirjastoon ja voi halutessaan tehdä siitä varauksen.

Kirjavälityksestä on tullut uusia kirjoja viisi pakettia, jotka odottavat avaamista.

Kirjoja toimitetaan kirjastoon pitkin vuotta, sitä mukaa kuin ne ilmestyvät. Seinäjoen pääkirjastoon tulee yleensä pari lähetystä viikossa. Kirjat laitetaan vielä hankintaosastolle esille, jotta osastonjohtajat voivat tutkia niitä tarkemmin ja päättää haluavatko niistä ehkä lisäkappaleita osastolleen.

Uudet kirjat ovat hankintaosastolla kärryissä. Osastonjohtajat katsovat, haluavatko lisäkappaleita osastolleen.

Kirjat käydään läpi ja niille annetaan oma viivakooditarra lainausta varten. Sen jälkeen ne voidaan merkitä sillä viivakoodilla järjestelmään. Suureen osaan kirjoista saadaan luettelointitiedot (asiasanat, luokitus, sivumäärä, kansikuva, jne.) keskitetyltä luettelointipalvelulta, mutta osa aineistosta on sellaista, että kirjastossa on mietittävä kirjaa ja sen sisältöä koskevat tiedot itse.

Sen jälkeen kirjalle tulostetaan tarra, josta näkyy kirjan tekijä, kirjan nimi, viivakoodinumero, luokkatieto jne. Tarrat liimataan viivakooditarran viereen. Sitten kirjat viedään muovitukseen, jossa ne suojataan kontaktimuovilla. Kirjat, joista on varauksia, muovitetaan ensisijaisesti.

Virkailija muovittaa kirjaa.

Kun kirja on muovitettu, se viedään palautettavaksi, jolloin nähdään, onko siitä varauksia vai viedäänkö kirja hyllyyn odottamaan ensimmäistä lainaajaansa.