”Kiitos, että olette olemassa!” Osa 2

Asiakaskysely v. 2014

Seinäjoen kaupunginkirjaston toimipisteissä kyseltiin syyskuussa asiakkaiden mielipidettä kirjastopalveluista. Vastauksia tuli yhteensä 338. Vastaajista suurin osa oli 18–65-vuotiaita naisia.

Osa kyselyn aiheista ja tuloksista on käsitelty blogissa jo 14.11.2014, tässä asiakaskysely-jatkokertomuksen jälkimmäinen osa.

Kirjallisuutta ja kirpputoreja

Erilaiset tapahtumat ovat tulleet kirjastoihin jäädäkseen. OKM:n tilastojen mukaan Seinäjoen kirjastoissa järjestettiin vuonna 2013 yhteensä 90 erilaista näyttelyä. Luku sisältää vain näyttelyt, joissa esillä oli muutakin kuin kirjaston omaa aineistoa. Tapahtumia oli yhteensä 305 ja erilaisia käyttäjäkoulutuksia 366. Hurjan paljon!

Kysyttäessä asiakkaat toivoivat ylivoimaisesti eniten lisää kirjallisuuteen liittyviä tapahtumia, kuten kirjailijavierailuja, lukupiirejä ja kirjallisuuden esittelyä. Myös näyttelyjä ja musiikkiesityksiä toivottiin lisää. Moni vastaaja myös ilmoitti olevansa tyytyväinen nykyiseen monipuoliseen tapahtumatarjontaan. Yksittäisiä toiveita esitettiin mm. diskosta, kirpputoritapahtumista, onginnasta ja cheerleader-esityksistä. Kirjastossa voidaankin järjestää monenlaisia tapahtumia, kunhan pidetään resurssien ohella mielessä kirjaston toiminta-ajatus:

Kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto edistää vaikutusalueellaan yksilöiden tiedollisia ja sivistyksellisiä perusoikeuksia. Kirjasto tarjoaa myös virkistystä ja elämyksiä sekä tukee erityisesti kaikenikäisten lukuharrastusta ja mediataitoja.

Vuoden 2015 tapahtumista uskallankin tässä vaiheessa paljastaa, että kirjallisuuden ystäviä suorastaan hemmotellaan: Lainan päivää 8.2. vietetään pääkirjastossa eteläpohjalaisten kirjailijoiden kanssa, helmikuussa pääkirjastossa aloittaa peräti kaksi lukupiiriä kuukausittaisen toimintansa ja huhtikuun 19. päivä kuullaan yleisöluennolla tietokirjailija SuviSirkku Talasta. Myös suosittu sunnuntaivieraiden sarja jatkuu Lukuportaikossa Seinäjoen seudun toimittajien vetämänä 11.1. lähtien ja luvassa on jälleen äärettömän mielenkiintoisia haastateltavia. Pysykäähän siis kuulolla!

 

Apila-kirjaston lukuportaikko täynnä ihmisiä.

Tiedottaminen

Kysyimme asiakkailta myös tiedottamisesta. Kirjaston tapahtumista toivottiin saatavan tietoa pääasiassa sähköpostin, kotisivujen ja sosiaalisen median avulla. Myös lehti-ilmoittelu mainittiin useassa vastauksessa.

Perinteisesti kirjastoissa ei välttämättä ole ollut kovin paljon osaamista ja resursseja tiedottamiseen ja markkinointiin. Tänä päivänä kirjasto kuitenkin kilpailee ihmisten vapaa-ajasta aivan erilaisessa todellisuudessa kuin muutama kymmenen vuotta sitten. Tiedottamista ja markkinointia tarvitaan entistä enemmän. Erityisesti tähän haasteeseen aiomme jatkossa paneutua ja olemme kiitollisia asiakkailta saamistamme vinkeistä. Suunnitteilla on esimerkiksi sähköpostilista.

E-kirjat

Kirjastomme uusimpia aineistoja ovat e-kirjat. Vastausten mukaan kirjaston e-kirjoja oli lainannut vain 6 % vastaajista. 34 % vastaajista e-kirjojen lainaaminen kiinnosti ja loput ei ollut kiinnostunut tai ei vastannut kysymykseen. E-kirjakokoelmien kehittämiseksi kysyttiin myös, millaisia e-kirjoja asiakkaat tahtoisivat kokoelmiin lisää, mutta vastauksia tähän kysymykseen tuli niukasti. Mainintoja saivat mm. kaunokirjallisuus, eläimiin liittyvä kirjallisuus ja fantasiakirjallisuus.

Jatkossa kirjaston mahdollisuudet tarjota monipuolisesti e-kirjoja asiakkaiden käyttöön paranevat, kun valikoimat laajenevat ja käyttöliittymä ensi vuonna muuttuu entistä asiakasystävällisemmäksi. Näistä syistä ja tietysti siksi, että tablettien määrä kotitalouksissa kasvaa koko ajan, myös e-kirjojen lainaaminen tulee varmasti kasvamaan. Mielenkiinnolla odotamme, mitä tulevaisuus tuo e-kirjarintamalla tullessaan ja jatkossakin toivomme vinkkejä kokoelmien ja palveluiden kehittämiseksi.

Vapaa palaute

Vapaassa palautteessa erityisen paljon kiitosta sai kaikkien kirjastojen hyvä asiakaspalvelu. Kirjastoautopalveluja kiiteltiin ja niiden jatkumisesta oltiin huolissaan. ”Kiitos kirjastoauton hyvästä palvelusta, joka on arvokasta palvelua autottomalle ja sivukylällä asuvalle vanhukselle.” todettiin yhdessä vastauksessa.

Myös Törnävän kirjasto sai hyvää palautetta ja senkin tulevaisuudesta oltiin huolissaan useammassa vastauksessa.

Tätä kirjoittaessa ei ole tiedossa, että mikään kirjaston toimipisteistä olisi lakkautusuhan alla. Päinvastoin, uusi kirjastoauto vanhan Sepen tilalle on jo tekeillä ja otettaneen käyttöön helmikuussa 2015. Myös Aallon kirjastotalon remontin ja entistämisen loppusuora häämöttää ja se otettaneen käyttöön toukokuussa 2015.

Kyselyssä kirjasto sai arvokasta tietoa toimintansa kehittämistä varten. Ihan kaikkia esiin tulleita toiveita ja parannusehdotuksia ei valitettavasti nykyisillä resursseilla pystytä toteuttamaan, mutta toisaalta osa toiveista on jo toteutunutkin. Kirjasto kiittää lämpimästi kaikkia kyselyyn osallistuneita. Vastanneiden kesken arvotut kirjapalkinnot on toimitettu vastaajille.

 

Mervi Heikkilä

kirjastotoimenjohtaja