Keväisen käyttäjäkyselyn tuloksia

Valtakunnallinen käyttäjäkysely

Viime keväänä Seinäjoen kaupunginkirjasto osallistui valtakunnalliseen kirjastojen käyttäjäkyselyyn. Kyselyyn saattoi vastata kirjaston toimipisteissä tai verkon kautta. Vastauksia Seinäjoen kaupunginkirjaston kyselyyn saatiin 229 kappaletta. Alla kerrotaan lyhyesti kyselyn tuloksista ja vastataan muutamiin esille tulleisiin kysymyksiin ja kommentteihin.

Kyselyyn vastanneiden yleisimmät puuhat kirjastossa olivat aineiston lainaaminen, palauttaminen, varaaminen ja uusiminen, lehtien lukeminen, aineistoon tutustuminen ja ajan viettäminen. Kirjastoasioiden lisäksi moni ilmoitti käyttävänsä kahvilan palveluja. Kirjaston tilat, aukioloajat ja aineistot saivat hyvät arviot.

Parannettavaa meillä olisi tiedottamisessa, etenkin verkkoaineistojen osalta. Syksyllä tulemme paneutumaan tähän.

Kirjaston henkilökunta oli suuren osan mielestä helposti tavoitettavissa ja palveluhaluista, mistä olemme iloisia. Kirjastopalveluita piti hyvin tai erittäin hyvin toimivina jopa 95 % vastaajista. Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että kirjaston palvelut ovat parantaneet heidän elämänlaatuaan huomattavasti.

Sosiaalisia kontakteja kirjasto on myös lisännyt jonkin verran. Kolme neljäsosaa vastaajista koki, että kirjasto on tukenut heidän kulttuuri- ja lukemisharrastustaan huomattavasti. Tietoteknisten taitojen kehittäjänä kirjasto ei ole ollut tärkeä kovinkaan monelle, mutta sehän ei kirjaston päätehtävä olekaan.

Uutuushaku

Monet ovat kaipailleet uutuushakua, ja kyselyn loppumisen jälkeen saimme verkkopalveluun päivityksen. Nyt on taas mahdollista tehdä uutuushakuja kirjaston aineistoihin verkkopalvelun laajennetussa haussa.

Apilan alakerran avovarastossa oleva kirjallisuus

Osassa vastaajia herätti hämmennystä taide- ja historiakirjojen sijoittaminen alakerran avovarastoon. Nämä aineistot ovat siellä vain väliaikaisesti. Kun Aallon kirjaston remontti valmistuu, siirretään sinne nämä aihealueet ja vähän muutakin.

Elokuvat

Useissa avoimissa palautteissa toivottiin kirjastoon uudempia elokuvia ja laajempaa kokoelmaa, myös tv-sarjoja. Elokuvia hankitaan niin paljon kuin se määrärahojen puitteissa on mahdollista. Kirjastot eivät voi ostaa elokuvia ”Anttilan hinnoilla”, koska niiden pitää maksaa lainausoikeudesta isojakin summia. Ihan uusia elokuvia ei myöskään ole heti saatavilla kirjastokäyttöön. Uudet elokuvat ovat suosittuja ja ne ovat paljon lainassa, eivätkä välttämättä ehdi aina edes hyllyyn asti. Kannattaa kysyä elokuvia virkailijoilta tai katsoa itse verkkopalvelusta. Verkkopalvelun laajennetussa haussa voi hakea esim. vuosina 2010-2013 tulleet dvd:t, jos haluaa selata kokoelmaa verkossa. Erillistä dvd-luetteloa kirjaston verkkosivuilla ei ole.

Kahvila

Moni antoi palautetta pääkirjaston kahvilan palveluista. Kirjasto ei pyöritä itse kahvilaa, vaan siinä on itsenäinen yrittäjä. Siksi kirjasto ei voi olla päättämässä kahvilan hinnoista tai sen tarjoiluista. Kyselyn kautta tulleet palautteet välitetään kahvilan pitäjälle.

Uskaltakaa kysyä!

Useat avoimissa vastauksissa esille tulleet kysymykset ja ongelmat olisi voitu korjata heti paikan päällä, joten tulkaa rohkeasti kysymään, jos jotain ei löydy tai tarvitsette apua. Olemme paikalla teitä varten!
Kiitokset kaikille vastaajille mielipiteistä ja parannusehdotuksista. Pyrimme ottamaan ne huomioon palveluita kehitettäessä.

Hanna Kotila