Kansalaisopisto – osallistumismahdollisuuksia kaikille

Puun lehtien takaa näkyy kansalaisopisto

Kirjoitus on osa Moninaisen osallisuuden blogisarjaa.

Seinäjoen kansalaisopiston tehtävä on tukea kuntalaisten omaehtoista opiskelua, itsensä ja kansalaisvalmiuksien kehittämistä. Opiston kurssille on matala kynnys lähteä kokeilemaan uuden tekemistä tai vanhan mieleen palauttamista. Huomioimme tarjonnassamme pitkään suosiossa olleet kurssit, mutta vuosittain pyrimme tuomaan kurssitarjontaan uutuuksia. Ilmoittautuminen ja aktiivinen osallistuminen kursseille ovat siis merkittäviä osoituksia siitä, että kurssi kannattaa pitää jatkossakin tarjonnassa. Jokainen osallistumismaksun maksava kurssilainen kuuluu opistolaiskuntaan, jolla on hallitus sekä säännöllinen vuosikokous. Osallistumalla pääset vaikuttamaan ja samalla voimme tarjota innostumista sekä onnistumisia mahtavassa miljöössä. 

Harraste- ja opintokurssit ovat oivallinen työn, opiskelun ja muun arkisen puurtamisen vastapaino ja täydentäjä, mutta samalla ne tuovat elämään sisältöä! Arjessa jaksaa paremmin, kun voi hetkeksi irrottautua itselle tärkeän asian ja tekemisen pariin. Nykyaikaiset opetustilat tarjoavat mahdollisuuksia monipuoliseen itsensä toteuttamiseen ammattitaitoisessa ohjauksessa. Tuntiopettajan tehtävään ei ole muodollista pätevyyttä, joten jos innostusta riittää, niin kansalaisopiston toimintaan voi osallistua myös tuntiopettajana. Parhaimmillaan vapaa sivistystyö kokoaa yhteen samasta aihepiiristä kiinnostuneita ja innostuneita osallistujia, jotka kehittävät toinen toistaan. 

Seinäjoen kansalaisopistossa on paljon muitakin osallistumismahdollisuuksia kuin perinteiset kurssit. Monipuolisen kurssitarjonnan lisäksi opistolla järjestetään päivittäin työpajatyöskentelyä nuorille, aikuisille ja työttömyysuhanalaisille. Kansalaisopisto järjestää erilaisia tapahtumia, joihin osallistuminen on usein maksutonta (mm. Lasten joulurauhan julistus, Nenäpäiväkeräys, Ystävänpäivä-tapahtumat). Opistolta voi saada yksilöllistä tukea ja ohjausta esimerkiksi opiskelu- ja työmahdollisuuksien kartoittamiseen tai kurssitarjonnasta sopivan kurssin löytämiseen. Mitä kaikkea voikaan kansalaisopistolla tapahtua tai mihin osallistua?

Opiston toimialueena on koko Seinäjoen kaupunki keskustaajamasta kaupunginosiin. Samalla, kun Seinäjoen kansalaisopisto on alueellisesti ja valtakunnallisesti merkittävä oppilaitos, niin tuotamme kursseja koko kaupungin alueelle. Joissain paikoissa osallistujajoukko saattaa olla rajallisempi, joten on entistä tärkeämpää aktivoitua ja osallistua. Kylissä ja kaupunginosissa on voimaa, jonka haluamme oman toimintamme kautta nostaa entistä paremmin esille.

Kansalaisopisto toimii noin 100 eri opetuspisteessä ympäri kaupunkia, tuottaa noin 1000 kurssia vuosittain ja palvelee noin 10 000 asiakasta lukuvuosittain.

Teppo Latvanen
rehtori
Kansalaisopsito

www.seinajoki.fi/kansalaisopisto
#SeinäjoenKansalaisopisto #OhjaavaOpisto #kansalaiskampus