Jaakon kanssa kylässä

Olemme kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilän kanssa antaneet käskeä itsemme kylään. Ja kylään kun mennään niin asiaakin on. Haluamme keskustella kaupunkistrategiasta kaupungin henkilöstön kanssa.
Päiväkodin keittiötila, joka on koristeltu avaruusteemaiseksi.
Keski-Nurmon päiväkodissa näkyi hienosti Avaruuden pääkaupunki -teema.

Nämä kyläilyt ovat olleet antoisia. Parasta ovat olleet keskustelut kun kaupunkistrategiasta on rakennettu siltaa kohti kulloisenkin ”kyläpaikan” tekemisen ja osaamisen ydintä. Tuo silta on jokaisessa kyläpaikassa löydetty ja samalla rakennettu yhteistä ymmärrystä kaupunkistrategiasta ja omasta toiminnasta kaupunkikokonaisuuden osana.

Jokaisessa kyläpaikassa on päästy mutkitta suoraan asiaan. Yhdistävä teema on tietenkin ollut Seinäjoki ja sen tulevaisuus. On ollut hienoa todeta, miten hyvin kotikaupungin haasteet ja mahdollisuudet tunnetaan.

Keskusteluissa on puhuttu paljon arvoista. Tahto, rohkeus ja vastuullisuus ovat kaupungin arvoja. Niistä erityisesti vastuullisuuden arvo on puhuttanut paljon.

Huoli osaavan työvoiman saatavuudesta on myös noussut esille. Tilanne on vielä varsin hyvä, mutta kilpailu osaavasta työvoimasta on tunnistettu.

Maahanmuuttajien määrän nopea kasvu on myös puhuttanut. Tämä on nähty mahdollisuutena, johon tulee vastata onnistuneilla, kotoutumista edistävillä toimilla.

Ja tietenkin myös kaupunkikeskusta on kyläpaikoissa puhuttanut. Kaikki haluavat elävän ja vetovoimaisen kaupunkikeskustan.

Kaupunginjohtajan kanssa olemme oppineet paljon. Ja erityisesti sen, miten paljon ja miten monipuolista asiantuntijuutta meidän kaupunkiorganisaatiossa on.

Näitä kyläilyjä on mukava jatkaa…… ja lisää kutsuja saa tulla.

Erkki Välimäki, elinvoimajohtaja, toimialajohtaja