Hiljaisuus on uusi musta

Myönnän ihailleeni vielä opiskeluvuosieni aikana tehokkuutta ja hyvin pärjääviä ihmisiä, jotka nousujohteisen uransa lisäksi heräsivät aamuviidelta juoksemaan sekä organisoivat perheensä menot minttiin. Mitä useampi rauta oli tulessa ja mitä punaisempina raudat hehkuivat – sen parempi! Noihin aikoihin samaistuin mielelläni tutkimuksistakin esiin tulleisiin johtajahahmoihin, joihin sopi ravihevosmainen työmoraali sekä alle kahden tunnin juostut puolimaratonit. Johtajahahmojen salaisuus oli niin sanotussa voittajatunnissa, tuossa aamuviideltä alkavassa omassa ajassa, jonka aikana ehti treenata, joogata sekä käydä päivän tehtävälistat läpi. Work hard – play hard!

Työvuodet osoittivat kuitenkin nopeasti oman rajallisuuden ja pakottivat pohtimaan omaa jaksamista. Ravi oli vaihtunut laukaksi. Varoittavat oireet uupumuksesta saivat pysähtymään ja pohtimaan oman toiminnan tapoja sekä merkityksellisyyttä. Sankaritarmaisen suorittajan rooli alkoi rapistua, tässä tapauksessa kuitenkin ajoissa, ja hyvä niin.

Uupumukselta voidaan suojautua, vaikka sankarillisen suorittajan mielikuva elääkin yhteiskunnassa edelleen tiukassa. Mielen hyvinvoinnista puhutaan onneksi paljon ja saamme tietoa omien voimavarojemme vahvistamisesta. Ehkäpä olennaisin seikka oman jaksamisen kannalta on kuitenkin pysähtyä pohtimaan sitä, mikä toimintaamme ohjaa. Yritämmekö loputtomasti alistua ulkopäin tuleviin odotuksiin vai täytämmekö päivämme sellaisilla toiminnoilla, jotka kumpuavat sisäisestä motivaatiostamme käsin. Sisäinen motivaatio nousee ihmisen henkilökohtaisista kiinnostuksen ja arvostuksen kohteista, ja on toimintana jo itsessään palkitsevaa. Ulkoisen motivaation kourissa kamppaileva taas toimii palkkioiden, sanktioiden tai yhteisöllisen hyväksynnän sanelemana. Kahtiajakoa voidaan myös tarkastella oman sisäisen Minän ja Egon kamppailuna, joista jälkimmäinen vie mittavat verot oman jaksamisen kustannuksella. Ego nimittäin haluaa valtaa, kunniaa ja menestystä – välittämättä ihmisen psykologista perustarpeista. Kumpaa sinä kuuntelet?

Vietämme kansallista mielenterveysviikkoa, jonka teemana on Mistä tietää? Ainoa keino kuunnella oman sisäisen hyvinvointinsa tilaa on pysähtyä itsensä äärelle kuuntelemaan. Tämä voi tuntua aika ajoin vaikealta, mutta on sen arvoista! Jokainen hiljaisuudessa vietetty minuutti vahvistaa kykyämme kuulla omaa sisäistä ääntämme ja löytää ne itselle merkitykselliset asiat. Uusi voittajatunti pitääkin nykyisin sisällään hiljaisuutta. Hiljaisuus on uusi musta.

#voittajatunti
#mistätietää
#hiljaisuus
#hiljaisuusonuusimusta

Julia Sillanpää, kehittämiskoordinaattori, Mielenterveyden keskusliitto

Mielenterveysviikkoa 2020 vietetään 15.-22.11. Viikon teemana on tänä vuonna Mistä tietää? Viikon aikana nostetaan esiin kokemuksia ja tietoa siitä, mistä voi tietää milloin on syytä hakea apua, kun mieli ei voi hyvin. Mielenterveysviikkoa koordinoi Mielenterveyden keskusliitto.